Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Neurologie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2

Testové otázky z neurologie - příručka pro zkoušku

Testové otázky z neurologie - příručka pro zkoušku

Publikace slouží k revizi znalostí před zkouškou studentů z předmětu Neurologie.       

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                            

 
autor: Jiří Polívka | obor: Neurologie | zobrazeno: 3659x | publikováno: 23.4.2015 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Managment akutní iktové péče

Managment akutní iktové péče

Rt-PA/mechanické rekanalizace zásadně změnili léčbu a management ischemického iktu. Masivní použití rt-PA změnilo celý obor neurologie. Změna management nemocných s neurologickými symptomy, nutnost rychlého vyšetření a použití „standardizovaných“ léčebných protokolů. Kombinace klinických kritérií s multimodálním zobrazení zlepšuje selekci/outcome a snižuje riziko komplikací. Výběr nemocných pro rekanalizační léčbu je kombinací znalostí a zkušenosti.

 
autor: Petr Ševčík | obor: Neurologie | zobrazeno: 3397x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Psychogenní poruchy a neurolog

Psychogenní poruchy a neurolog

Prezentace prakticky probírá neorganické poruchy hybnosti, citlivosti a smyslů, řeči a funkční záchvaty. Zabývá se jejich klasifikací, diagnostikou a diferenciální diagnostikou včetně speciálních testů. Popisuje možnosti léčby včetně speciální elektroterapie faradickým proudem (GEFy). Obsahuje bohatou obrazovou dokumentaci včetně videosekvencí jednotlivých klinických jednotek.

 
autor: Jiří Fiedler | obor: Neurologie | zobrazeno: 2675x | publikováno: 28.1.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Neuroonkologie

Neuroonkologie

Úkolem této kapitoly je podat aktuální stručnou a praktickou informaci o neuroonkologii pro studující lékařství. Zmíníme se obecně o současných možnostech diagnostiky, neurochirurgické a onkologické léčby.Ve speciální části stručně probereme hlavní typy primárních nádorů nervového systému i sekundárních nádorů – metastáz.

 
autor: Jiří Polívka, Vladimír Rohan, Jiří Polívka ml. | obor: Neurologie | zobrazeno: 2701x | publikováno: 24.4.2015 | poslední úpravy: 24.4.2015 | Creative Commons License

Úvod do dětské neurologie

Úvod do dětské neurologie

Předložený projekt je zaměřen na zkvalitnění pregraduální výuky studentů magisterského studia oboru všeobecné lékařství případně stomatologie. Zabývá se problematikou dětské neurologie. Jde o samostatný medicínský obor, zabývající se neurologickými nemocemi a problémy v novorozeneckém, batolecím, dětském věku a adolescenci. Text seznamuje čtenáře stručně s nejvýznamnějšími úseky oboru – vývojovou neurologií a základními postupy při zjištění poruchy nebo odchylky od normálního vývoje dítěte. Zabývá se vrozenými vývojovými vadami CNS, neurotraumatologií u dětí, epilepsií a poměrně častými neepileptickými záchvaty, bolestmi hlavy a jejich diferenciální diagnostikou. Uvádí základní diagnostické a léčebné postupy.

 
autor: Jitka Rokytová | obor: Neurologie | zobrazeno: 2642x | publikováno: 24.4.2015 | poslední úpravy: 24.4.2015 | Creative Commons License

- Epilepsie -

- Epilepsie -

Záchvat přetrvává bez přerušení déle než 30 min. nebo se v této době vyskytnou 2 nebo více záchvatů aniž by nemocný mezi záchvaty nabyl plného vědomí. Většina záchvatů skončí spontánně do 5 minut, s delším trváním pravděpodobnost spontánního ukončení záchvatu klesá. Správná a včasná diagnostika neepileptických záchvatů může zabránit iatrogennímu poškození pacienta neadekvátní léčbou.

 
autor: Hana Vacovská | obor: Neurologie | zobrazeno: 3039x | publikováno: 24.4.2015 | poslední úpravy: 24.4.2015 | Creative Commons License

Extrapyramidové poruchy pohybu

Extrapyramidové poruchy pohybu

Toto sdělení obsahuje stručné a prakticky orientované informace k problematice extrapyramidových poruch. Jedná se o velice komplikovanou oblast onemocnění centrální nervové soustavy s obecně vysokou diferenciálně diagnostickou i léčebnou chybovostí. Cílem proto není vyčerpávající popis dosud známé etiopatogeneze, měnící se taxonomie či příliš podrobná diferenciální diagnostika různých klinických jednotek. Práce přináší zásadní informace k rozpoznání frekventních základních symptomů a především odlišení léčebně ovlivnitelné Parkinsonovy nemoci od parkinsonských syndromů jiné geneze. Pro komplexnější představu jsou připojena praktická videa.

 
autor: Vojtěch Mach | obor: Neurologie | zobrazeno: 5640x | publikováno: 9.7.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License

Objektivní neurologické vyšetření pacienta při vědomí

Objektivní neurologické vyšetření pacienta při vědomí

Objektivním neurologické vyšetření začíná již prvním kontaktem s pacientem, kdy sledujeme celkový vzhled nemocného, jeho řeč, spolupráci při vyšetření, psychický stav, náladu, motorickou aktivitu, mentální funkce – kognitivní (orientaci, myšlení, pozornost, úsudek, paměť, náhled na nemoc), vnímání (halucinace), efektivitu (deprese, euforie), intelekt, jednání.

 
autor: Lenka Černá, Kristýna Krakorová | obor: Neurologie | zobrazeno: 4340x | publikováno: 7.11.2013 | poslední úpravy: 12.11.2013 | Creative Commons License

Syndrom nitrolební hypertenze

Syndrom nitrolební hypertenze

Syndrom nitrolební hypertenze vzniká při procesech, které zvětšují nitrolební obsah a tlak a souborně se nazývají expanzivní procesy nitrolební. Při dekompenzaci intrakraniální hypertenze dochází k posunu a herniacím mozkové tkáně, které mohou mít velmi závažné až fatální následky.

 
autor: Zdeněk Ambler, Jiří Polívka | obor: Neurologie | zobrazeno: 4507x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 29.3.2013 | Creative Commons License

Primární a sekundární bolesti hlavy

Primární a sekundární bolesti hlavy

Bolest hlavy je jednou z nejčastějších potíží, s kterou přicházejí pacienti k lékaři a představuje tudíž závažnou problematiku. Z hlediska výskytu výrazně převažují benigní primární bolesti hlavy. V diferenciální diagnostice je však třeba stále myslet na sekundární bolesti hlavy, jejichž výskyt stoupá zejména ve vyšším věku. Nesmíme tudíž mezi hojně se vyskytujícími primárními bolestmi hlavy přehlédnout sekundární bolest hlavy, která může představovat pro pacienta závažný a mnohdy i život ohrožující stav. Setká-li se lékař s bolestí hlavy, jeho základní diagnostická rozvaha by tudíž měla směřovat k rozlišení mezi primární a sekundární etiologií.

 
autor: Rudolf Kotas, Jiří Polívka | obor: Neurologie | zobrazeno: 4226x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 29.3.2013 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2