Rychlé vyhledávání

Kardiologie, angiologie

Interní péče o pacienta při kardiochirurgické operaci

Autor: Lukáš Handl, Vladimír Mikulenka

anotační obrázek

Perioperační péče v kardiochirurgii je velmi důležitou součástí oboru, která zajišťuje přípravu, průběh výkonu a doléčení pacientů po výkonu a předchází nebo řeší nastálé komplikace. Tato prezentace uvádí komplexní přehled problematiky včetně využití mezioborové spolupráce.

Minimálně invazivní odběr štěpů pro chirurgickou revaskularizaci myokardu

Autor: Jiří Škorpil, Marian Kohut

anotační obrázek

Materiál popisuje způsob a výhody minimálně invazivního odběru štěpů pro chirurgickou revaskularizaci myokardu.

                           

                                                                                                                   

Použití tkáňového lepidla v kardiochirurgii

Autor: Jiří Škorpil

anotační obrázek

Pacient podstupující kardiochirurgickou operaci je obecně ohrožen vysokým rizikem krvácení. Tkáňová lepidla jsou vhodným materiálem doplňující kardiochirurgické výkony ve smyslu jak snížení rizika krvácení tak i zlepšení časných i pozdních operačních výsledků. 

                                                                     

Mitrální stenóza

Autor: Patrik Roučka

Příčiny a výskyt mitrální stenózy.                                                                                                    

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                   

Poruchy srdečního rytmu u kardiochirurgického pacienta

Autor: Lukáš Handl

anotační obrázek

V následující přednášce popíšeme problematiku poruch srdečního rytmu u kardiochirurgických pacientů. Poruchy srdečního rytmu patří mezi nejčastější komplikace po operaci srdce, lze se s nimi setkat u naprosté většiny pacientů na kardiochirurgickém oddělení.

                                      

Antitrombotická léčba na kardiochirurgii

Autor: Lukáš Handl

anotační obrázek

Materiál seznamuje se základy antitrombotické léčby a jejími specifiky na Kardiologickém oddělení FN v Plzni. Antirombotická léčba hraje v kardiochirurgii zcela zásadní roli a její vedení je jední ze základních předpokladů úspěšné péče o pacienta podstupujícího kardiochirurgický výkon.

Arteriální hypertenze

Autor: Lukáš Handl

anotační obrázek

V této přednášce se budeme věnovat arteriální hypertenzi včetně jejích specifických aspektů u pacientů podstupujících kardiochirurgickou operaci. Arteriální hypertenze představuje nejčastější kardiovaskulární onemocnění s velmi vysokou prevalencí.
                                                                    

Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A

Autor: Jiří Škorpil

anotační obrázek

Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A
Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A
Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A
Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A

Ateroskleróza a ICHS

Autor: Lukáš Handl

anotační obrázek

Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou mortality. Donedávna to platilo pouze v průmyslově rozvinutých zemích, od roku 2000 to však již platí celosvětově. Onemocnění srdce zapříčiní více než 4 milióny úmrtí za rok.
Podkladem většiny úmrtí na kardiovaskulární onemocnění je ateroskleróza. Zatímco v rozvinutých západních zemích v současnosti její prevalence stagnuje až mírně klesá, v České republice, stejně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy nadále stoupá

 

Srdeční selhání

Autor: Lukáš Handl

anotační obrázek

Srdeční selhání tvoří významnou kapitolu kardiovaskulárních chorob, jednak pro svou vysokou prevalenci, jednak pro tíži postižení pro pacienty a krajně nepříznivou prognózou. Základní definice udává, že srdeční selhání je stav, kdy i přes adekvátní náplň cévního řečiště a dostatečný žilní návrat krve do srdce není srdce schopno zajistit odpovídající prokrvení ostatních tkání organizmu.