Rychlé vyhledávání

MUDr. Jiří Škorpil

Minimálně invazivní odběr štěpů pro chirurgickou revaskularizaci myokardu

Autor: Jiří Škorpil, Marian Kohut

anotační obrázek

Materiál popisuje způsob a výhody minimálně invazivního odběru štěpů pro chirurgickou revaskularizaci myokardu.

                           

                                                                                                                   

Použití tkáňového lepidla v kardiochirurgii

Autor: Jiří Škorpil

anotační obrázek

Pacient podstupující kardiochirurgickou operaci je obecně ohrožen vysokým rizikem krvácení. Tkáňová lepidla jsou vhodným materiálem doplňující kardiochirurgické výkony ve smyslu jak snížení rizika krvácení tak i zlepšení časných i pozdních operačních výsledků. 

                                                                     

Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A

Autor: Jiří Škorpil

anotační obrázek

Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A
Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A
Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A
Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A

Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň

Autor: Jiří Škorpil, Marian Kohut, Josef Vodička, Roman Bosman, Tomáš Hájek

anotační obrázek

Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň pacienta s poraněním hrudníku (oboustranné poranění plic) a postiženého traumatem obličejového skeletu. Materiál popisuje operaci od transportu pacienta na operační sál, vlastní chirurgický výkon a pooperační průběh na ARK JIP CHK.

Mechanické podpory srdce

Autor: Jiří Škorpil

anotační obrázek

Materiál Mechanické podpory srdce byl vytvořen na Kardiochirurgickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Popisuje efektivní a bezpečnou metodu mimotělní membránovou oxygenaci - ECMO. Jde o miniaturizovaný srdeční oběh, který zajišťuje jak srdeční podporu, tak i výměnu plynů a zajišťuje tak úpravu plicního a srdečního postižení. Hlavní potenciál využití při poranění hrudníku.