Rychlé vyhledávání

MUDr. Patrik Roučka

Mitrální stenóza

Autor: Patrik Roučka

Příčiny a výskyt mitrální stenózy.                                                                                                    

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                   

Insuficience mitrální chlopně

Autor: Patrik Roučka, Jiří Škorpil

anotační obrázek

Mitrální chlopeň je unikátní dvojcípá srdeční struktura, která ovlivňuje funkci celého srdce. Je uložená mezi levou síní a levou komorou srdeční, kdy přední cíp je zpravidla větší, než cíp zadní.Název dostala podle tvaru kněžské mitry.V diastole se otevírá, v systole se uzavírá a její neúplný uzávěr vede ke zpětnému toku krve.

Echokardiografie v kardiochirurgii

Autor: Patrik Roučka

anotační obrázek

Ultrazvukový signál vzniká v piezoelektrickém krystalu, krystalech, přeměnou elektrických impulzů na mechanické vlnění v pásmu 2 - 10MHz. Sonda slouží jako vysíláč a současně přijímač ultrazvukových signálů. Umožňuje měření vzdáleností, ploch, objemů, rychlostí a určení směrů proudění krve za pomoci a kombinace celé řady echokardiografických metod.