Rychlé vyhledávání

Ing. Václav Babuška

Návody k laboratorním cvičením z chemie pro studenty zubního lékařství

Autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda

anotační obrázek

Tento výukový materiál je určen pro studenty prvního ročníku zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni jako pracovní návod pro laboratorní cvičení předmětu "Chemie". Návod je koncipován jako pracovní sešit s místy pro vyplňování odpovědí. Obsaženy jsou návody na čtyři tříhodinová praktika v laboratoři. Témata obsažených úloh: příprava roztoku přesné koncentrace, osmolalita a její stanovení, vybrané reakce anorganických sloučenin, metody odměrné analýzy (alkalimetrie, chelatometrie, manganometrie), měření pH a vlastnosti pufrů, optické metody (fotometrie, polarimetrie), chromatografické metody, vybrané reakce organických sloučenin.

Průkaz žlučových barviv a krevního barviva v moči

Autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda

anotační obrázek

Tento výukový materiál je určen studentům druhého ročníku všeobecného lékařství. Jedná se o komentované video, které doplňuje výuku praktických cvičení předmětu "Lékařská biochemie". Video demonstruje provádění reakcí vhodných pro průkaz žlučových barviv v moči (bilirubin – Naumannova zkouška, Hamarstenova zkouška; uribilinogen – Ehrlichova zkouška) a krevního barviva v moči (Heitz-Boyerova zkouška).

Důkaz acetonu

Autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda

anotační obrázek

Tento výukový materiál je určen studentům prvního a druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství. Sestává se z komentovaného videa, které doplňuje výuku praktických cvičení předmětů "Chemie" a "Biochemie". Video demonstruje provádění reakcí vhodných pro důkaz přítomnosti acetonu v moči (Lestradetova a Legalova zkouška). Připojený studijní text má prohloubit znalosti o ketolátkách (jejich metabolismus).

Důkaz aminokyselin a bílkovin

Autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda

anotační obrázek

Tento výukový materiál je určen studentům prvního a druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství. Sestává se z komentovaného videa, které doplňuje výuku praktických cvičení předmětů "Chemie" a "Biochemie". Video demonstruje provádění důkazových reakcí aminokyselin a bílkovin (ninhydrinová reakce, biuretová reakce, srážení bílkovin varem, srážení kyselinou sulfosalicylovou, Hellerova zkouška). Připojený studijní text má připomenout základní znalosti o aminokyselinách a struktuře bílkovin.

Redukční zkoušky na důkaz glukózy

Autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda

anotační obrázek

Tento materiál je určen studentům předmětu "Lékařské chemie" 1. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Sestává se z komentovaného videa, které doplňuje výuku v praktických cvičení a ze studijního textu. Text má pomoci lepšímu pochopení struktury sacharidů a jejich vlastností.                                                             

Návody k laboratorním cvičením z lékařské chemie

Autor: Václav Babuška, Karin Buňatová, Vlastimil Kulda

anotační obrázek

Tento výukový materiál bude používán studenty všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni jako pracovní návod pro laboratorní cvičení předmětu "Lékařská chemie". Návod je koncipován jako pracovní sešit s místy pro vyplňování odpovědí.