Rychlé vyhledávání

Urologie

Preperitoneální laparoskopická radikální prostatektomie

Autor: Milan Hora, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Viktor Eret, Jiří Ferda, Ondřej Hes

anotační obrázek

Video prezentuje postup extraperitoneální radikální laparoskopické prostatektomie indikované pro lokalizovaný karcinom prostaty krok za krokem, jak je prováděna v roce 2012 na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň.                                 

Fotoselektivní vaporizace prostaty společně s laparoskopickou divertikulektomií

Autor: Milan Hora, a kol.

anotační obrázek

Absolutní indikace operační léčby benigní hyperplazie prostaty (BPH) jsou chronická retence močová, opakující se závažné uroinfekce a hematurie, městnání v horních cestách močových event. spojené s alterací ledvinových funkcí, cystolitiáza a rozvoj pseudodivertiklu (-ů) močového měchýře. Relativní indikací je poté neefektivní farmakoterapie. Základem léčby je transuretrální resekce prostaty (TURP), u větších prostat transvezikální prostatektomie (otevřená operace) či HoLEP (Enuklace prostaty pomocí holmiového laseru). Ekvivalentem TURP je nově PVP (fotoselektivní vaporizace prostaty). Pomocí laseru s vlnovou délkou 532 nm (z viditelného spektra, zelené barvy) se bezkrevně odpaří prostata. V současnosti se užívá přístroj Green light® XPS o výkonu 180 W. PVP je vhodná zejména u rizikových pacientů včetně těch s krvácivými diatézami.
Pseudodivertikl močového měchýře vzniká močením proti odporu při zvětšené prostaty a sliznice měchýře se vychlípí mezi svalovými snopci měchýře. Méně často zejména z vrozených příčin se jedná o pravý divertikl – ten má ve stěně i svalovinu. Je-li na měchýři výchlipka (pseudodivertikl či pravý divrtikl), je třeba jej zresekovat otevřeně či laparoskopicky, jinak je zdrojem stázy moče s rozvojem uroinfekce, litiázy a ev. i uroteliálního karcinomu. Díky miniinvazivitě je dnes samozřejmě dávána přednost přístupu laparoskopickému – výkon se nazývá laparoskopická divertikulektomie.
Video prezentuje unikátní spojení dvou miniivazivních metod – PVP a laparoskopické divertikulektomie. To umožňuje ošetřit jako subvezikální obstrukci danou BPH i divertikl v jedné době.

Laparoskopická reimplantace močovodu

Autor: Milan Hora, Viktor Eret

anotační obrázek

Poranění ureteru je téměř výlučně iatrogenního původu. Z urologických operací se jedná zejména o ureteroskopii prováděné nejčastěji pro urolitiázu, méně často pro tumor či z důvodů diagnostických. Častěji úraz způsobí méně zkušený operatér, nebo vzniká při obtížných výkonech a je-li stěna ureteru již poškozena. Močovod může být ve svém průběhu poraněn i při otevřených výkonech v retroperitoneu u gynekologických výkonů a v břišní chirurgii. Z chirurgických výkonů je to nejčastěji při operacích onkochirurgických, kde bývají změněné anatomické poměry. V klinické praxi však většinu tvoří léze po výkonech gynekologických – otevřených i laparoskopických, nejčastěji při hysterektomiích a ovarektomiích.

Flexibilní cytoskopie

Autor: Viktor Eret, Tomáš Pitra

anotační obrázek

Ukázkové video presentuje ambulantní, flexibilní a rigidní cystoskopii. Materiál je určený studentům 4.ročníku LF UK v Plzni. Flexibilní cystoskopie je endoskopické vyšetření celé močové trubice a močového měchýře pomocí ohebného nástroje.

                          

Jednoportová laparoskopická radikální nefrektomie

Autor: Milan Hora, Tomáš Ürge, Viktor Eret, Petr Stránský, Ondřej Hes

anotační obrázek

Nádory ledvin mají z celého světa největší incidenci v ČR, v rámci ČR poté v Plzeňském kraji. Na Urologické klinice FN Plzeň řešíme chirurgicky kolem 200 případů ročně, z toho minimálně z poloviny je indikována radikální nefrektomie, u zbylé části záchovný resekční výkon. U nefrektomie je upřednostňován laparoskopický přístup. Pouze pokročilejší nálezy je nutné řešit otevřenou nefrektomií. Přestože je laparoskopie miniinvazivní výkon, je snaha invazivitu stále snižovat. Do klinické se dostává nyní jednoportový přístup. Vlastní výsledky: V období 8/2011 až 2/2013 jsme provedli 127 miniinvazivních nefrektomií, z toho 27 (21,3%) jednoportově. Na videu se snažíme prezentovat typický operační postup.

Transrektální ultrasonografie (TRUS) s biopsií prostaty

Autor: Viktor Eret

anotační obrázek

Presentace popisuje ambulantně prováděné transrektální ultrasonografie (TRUS) prostaty s následnou biopsií. Výkon je indikován u pacientů s elevací prostatického specifického antigenu (PSA) event. se suspektním per rectum vyšetřením prostaty. Biopsie je prováděna na urologické ambulanci FN Plzeň v podstatě každodenně.