Rychlé vyhledávání
Fotoselektivní vaporizace prostaty společně s laparoskopickou divertikulektomií

Absolutní indikace operační léčby benigní hyperplazie prostaty (BPH) jsou chronická retence močová, opakující se závažné uroinfekce a hematurie, městnání v horních cestách močových event. spojené s alterací ledvinových funkcí, cystolitiáza a rozvoj pseudodivertiklu (-ů) močového měchýře. Relativní indikací je poté neefektivní farmakoterapie. Základem léčby je transuretrální resekce prostaty (TURP), u větších prostat transvezikální prostatektomie (otevřená operace) či HoLEP (Enuklace prostaty pomocí holmiového laseru). Ekvivalentem TURP je nově PVP (fotoselektivní vaporizace prostaty). Pomocí laseru s vlnovou délkou 532 nm (z viditelného spektra, zelené barvy) se bezkrevně odpaří prostata. V současnosti se užívá přístroj Green light® XPS o výkonu 180 W. PVP je vhodná zejména u rizikových pacientů včetně těch s krvácivými diatézami.
Pseudodivertikl močového měchýře vzniká močením proti odporu při zvětšené prostaty a sliznice měchýře se vychlípí mezi svalovými snopci měchýře. Méně často zejména z vrozených příčin se jedná o pravý divertikl – ten má ve stěně i svalovinu. Je-li na měchýři výchlipka (pseudodivertikl či pravý divrtikl), je třeba jej zresekovat otevřeně či laparoskopicky, jinak je zdrojem stázy moče s rozvojem uroinfekce, litiázy a ev. i uroteliálního karcinomu. Díky miniinvazivitě je dnes samozřejmě dávána přednost přístupu laparoskopickému – výkon se nazývá laparoskopická divertikulektomie.
Video prezentuje unikátní spojení dvou miniivazivních metod – PVP a laparoskopické divertikulektomie. To umožňuje ošetřit jako subvezikální obstrukci danou BPH i divertikl v jedné době.

loga MODIM

 

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Fotoselektivní vaporizace prostaty společně s laparoskopickou divertikulektomií 7.11.2013 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko