Rychlé vyhledávání
Jednoportová laparoskopická radikální nefrektomie

Nádory ledvin mají z celého světa největší incidenci v ČR, v rámci ČR poté v Plzeňském kraji. Na Urologické klinice FN Plzeň řešíme chirurgicky kolem 200 případů ročně, z toho minimálně z poloviny je indikována radikální nefrektomie, u zbylé části záchovný resekční výkon. U nefrektomie je upřednostňován laparoskopický přístup. Pouze pokročilejší nálezy je nutné řešit otevřenou nefrektomií. Přestože je laparoskopie miniinvazivní výkon, je snaha invazivitu stále snižovat. Do klinické se dostává nyní jednoportový přístup. Vlastní výsledky: V období 8/2011 až 2/2013 jsme provedli 127 miniinvazivních nefrektomií, z toho 27 (21,3%) jednoportově. Na videu se snažíme prezentovat typický operační postup.

Kazuistika: Video prezentuje typický příklad jednoportové transumbilikální laparoskopické nefrektomie (angl. LESS – laparoendoscopic single-site surgery). Incizí ca 5 cm v oblasti pupku je proniknuto do dutiny břišní, je zaveden speciální port, zde konkrétně tzv. Quadport+®. Je užita optika 10 mm s úhlem 0 stupňů. Speciálně zahnutý nástroj (grasper) je užit k elevaci tkáně. Dalším nástrojem umožňujícím úchop tkáně a zároveň oddělování tkání (zde konkrétně nástroj Thunderbeat®) je uvolněn apendix nasedající atypicky na dolní pól ledviny, je otevřeno zadní peritoneum a Gerotova fascie. Stehem s rovnou jehlou zavedenou přes stěnu břišní je elevován ureter a tím celá ledvina. Je vypreparován hilus ledviny s renálními cévami a ty jsou přerušeny (zde staplerem, lze provést i levněji ale technicky obtížněji pomocí klipů). Je přerušen močovod a uvolněna celá ledvina včetně tukového pouzdra a přilehlého peritonea. Preparát je vložen do sáčku a incizí extrahován. Bez drénovaní rány je uzavřena stěna břišní. Čas operace byl 53 minut, krevní ztráta nebyl žádná.

Závěr: LESS nefrektomie je výkon snižující oproti standardní laparoskopické NE invazivitu, má lepší kosmetický efekt. Výkon je však technicky náročnější, vyžaduje velmi zručného operatéra. Výkon je finančně náročnější než standardní laparoskopie (speciální port cca 12 tis. Kč a častější využití stapleru v ceně kolem 8 tis. Kč místo 1 tis. Kč za klipy). Předpokládáme stále častější využití než dnešních přibližně 20% laparoskopických nefrektomií.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Jednoportová laparoskopická radikální nefrektomie 30.10.2013 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko