Rychlé vyhledávání

Fyziologie a patologická fyziologie

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Autor: Milan Štengl, Tomáš Ťupa, Jitka Švíglerová, Ivana Hajdúková

anotační obrázek

Ve výukovém filmu je demonstrován negativně chronotropní účinek bloudivého nervu u potkana.  

                                                                                                                                                                                      

Elektrická aktivita mozku

Autor: Jitka Švíglerová, Petr Králíček

anotační obrázek

Výukový materiál je členěn do dvou tématických celků: Evokované potenciály a Elektroencefalografie (EEG). Kapitola věnovaná elektroencefalografii objasňuje vznik EEG signálu, popisuje metody registrace, základní EEG rytmy a využití elektroencefalografie v současné době.                   

Srdeční cyklus

Autor: Lukáš Nalos, Jitka Švíglerová

anotační obrázek

Výukový materiál se skládá z textové části (viz níže) a animace. Textová část obsahuje popis jednotlivých fází srdečního cyklu. Animace zobrazuje mechanické děje v srdci během srdečního cyklu včetně sfygmogramu, EKG, fonokardiogramu, křivek znázorňujících tlakově objemové změny v levé komoře a tlakové změny v pravé síni.

Izolované srdce

Autor: Milan Štengl, Jitka Švíglerová, Tomáš Ťupa, Ivana Hajdúková

anotační obrázek

S pomocí Langendorffova aparátu je demonstrována samovolná produkce vzruchů v srdci. U izolovaného retrográdně perfundovaného srdce je zachována spontánní rytmická aktivita.  

                                                                                                                      

Sborník abstrakt z Komise experimentální kardiologie

Autor: Milan Štengl, Pavel Pučelík

anotační obrázek

V říjnu 2011 se pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. konala 39. pracovní konference KEK s ústředním tématem „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.