Rychlé vyhledávání

doc. MUDr. Milan Štengl

94. fyziologické dny České a Slovenské fyziologické společnosti

Autor: Milan Štengl, a kolektiv

anotační obrázek

Sborník abstraktů z tradičního setkání České a Slovenské fyziologické společnosti. Abstrakty převážně směřují do oblastí neurofyziologie, kardiovaskulární fyziologie, buněčné fyziologie a metabolismu.

                                                                                                      

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Autor: Milan Štengl, Tomáš Ťupa, Jitka Švíglerová, Ivana Hajdúková

anotační obrázek

Ve výukovém filmu je demonstrován negativně chronotropní účinek bloudivého nervu u potkana.  

                                                                                                                                                                                      

Izolované srdce

Autor: Milan Štengl, Jitka Švíglerová, Tomáš Ťupa, Ivana Hajdúková

anotační obrázek

S pomocí Langendorffova aparátu je demonstrována samovolná produkce vzruchů v srdci. U izolovaného retrográdně perfundovaného srdce je zachována spontánní rytmická aktivita.  

                                                                                                                      

Sborník abstrakt z Komise experimentální kardiologie

Autor: Milan Štengl, Pavel Pučelík

anotační obrázek

V říjnu 2011 se pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. konala 39. pracovní konference KEK s ústředním tématem „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.