Rychlé vyhledávání

doc. MUDr. Jitka Švíglerová

Nervosvalový přenos

Autor: Jitka Švíglerová

anotační obrázek

Výukový materiál obsahuje popis fyziologie nervosvalového přenosu, poruchy a farmokalogické ovlivnění této synapse. Flashová animace by měla přispět k lepšímu pochopení dějů, které se na nervosvalovém spojení odehrávají za fyziologických a patologických podmínek.

                                                                 

Elektrokardiografie

Autor: Jitka Švíglerová

anotační obrázek

Výukový materiál "Elektrokardiografie" popisuje vznik a šíření elektrického signálu v srdci, metody registrace a postup při hodnocení EKG.                                                                                                           

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl

anotační obrázek

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Autor: Jitka Švíglerová

anotační obrázek

Výukový materiál je věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humorální regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lékařství.

Remodelace srdce potkana s chronickým selháním srdce

Autor: Jitka Švíglerová

anotační obrázek

V říjnu 2011 se pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. konala 39. pracovní konference KEK s ústředním tématem „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.

                                            

Stanovení objemu plazmy

Autor: Jitka Švíglerová, Jitka Kuncová, Tomáš Ťupa, Jaromír Holas, Ivana Hajdúková

anotační obrázek

Tématem výukového filmu je stanovení objemu plazmy u potkana pomocí Evansovy modři a vliv aplikace hypertonického roztoku na objem plazmy.

                                                                                                                                                                                                                    

Elektrická aktivita mozku

Autor: Jitka Švíglerová, Petr Králíček

anotační obrázek

Výukový materiál je členěn do dvou tématických celků: Evokované potenciály a Elektroencefalografie (EEG). Kapitola věnovaná elektroencefalografii objasňuje vznik EEG signálu, popisuje metody registrace, základní EEG rytmy a využití elektroencefalografie v současné době.