Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
MUDr. Martin LiškaÚstav imunologie a alergologie
Lékařská fakulta v Plzni
Alej svobody 80
Plzeň
Lékařská fakulta v Plzni
telefon: +420 377103395
fax: +420
adresa: Alej svobody 80
30460 Plzeň

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Druhý díl naší elektronické učebnice pokračuje v probírání základů klinické imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení komplementového systému. Tento systém více než 20 sérových bílkovin představuje jednu z nejdůležitějších složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi nespecifickým a specifickým imunitním systémem. HLA systém, o němž pojednává čtvrtá kapitola, je souborem povrchových, individuálně specifických molekul, díky nimž je imunitní systém schopen rozpoznat vlastní struktury od cizích. V páté kapitole je vysvětlena problematika cytokinů. Jde o signální molekuly, jimiž mezi sebou komunikují buňky imunitního systému, případně jimi regulují vlastní funkce. Cytokiny působí prostřednictvím specializovaných receptorů, často mají redundantní účinek a řadí se do různých skupin, např. podle struktury, převažujícího účinku ad. Tyto látky představují hlavní regulační mechanismy imunitního systému, které jsou v přehledu shrnuty v šesté kapitole. Sedmá kapitola naší učebnice se zabývá zánětem, což je obranná reakce organismu, která může být vyvolána chemickým či fyzikálním poškozením tkáně, mikrobiálním podnětem nebo nádorovým bujením.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II.část Stáhnout - Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II.částOtevřít v novém okně - Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II.část 18.3.2015 1006.5 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: Komplementový systém, makrofágy, HLA systém, cytokiny

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň
telefon: 377593346
e-mail: jitka.sviglerova(at)lfp.cuni.cz

Recenzenti

MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.
Ústav imunologie, Univerzita Karlova Praha, 2. lékařská fakulta, FN Motol
telefon: 377104347
e-mail: jana.kayserova(at)lfmotol.cuni.cz

MUDr. Jana Vydláková
Pracoviště klinické a transplantační imunologie, IKEM
telefon: 377104347
e-mail: javy(at)medicon.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015
citace: Liška Martin, Jitka Ochotná, Petr Panzner: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 25.3.2013, poslední aktualizace 18.3.2015 [cit. 2020-01-18] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=212>. ISSN 1804-4409.