Rychlé vyhledávání

Biofyzika

Extrémní stavy

Autor: Jan Horák

anotační obrázek

Extrém či extrémní, je termín, který označuje nějakou krajnost, výstřednost či mimořádnost, tedy něco, co vybočuje z obvyklosti nebo z průměru. Extrémní stav pak tedy označuje podmínky, které překračují vymezené hranice. Cílem tohoto textu je ukázat, do jaké míry je lidské tělo schopné přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí, ve kterém existuje a poukázat na to, co s sebou přináší život v nějakém extrému. Shrnuje schopnosti těla okamžitě reagovat na změnu, která zabrání jeho potenciálnímu poškození, ukazuje do jaké míry je jedinec schopen přizpůsobit se vlivu extrémních podmínek v průběhu života a konečně možnosti adaptace na vnější podmínky, které jdou z generace na generaci. Text se věnuje vlivům nízkého parciální tlaku kyslíku na lidský organismus, vlivům působení vysokého tlaku, gravitačního zrychlení, dále problematice stavu beztíže a vlivu extrémních teplot na lidské tělo.

Termodynamika pro mediky

Autor: Jana Mattová

anotační obrázek

Termodynamika se jako fyzikální obor zabývá vztahem mezi teplem, konáním práce a souvisejícím tokem energie. Je důležité pochopit souvislosti mezi termodynamickými veličinami, protože pak si uvědomíme, jak velký význam má pojem teplo a teplota. Termodynamika vlastně sleduje, jak spolu interaguje jakákoliv fyzikální soustava s okolím. První zákon termodynamiky pojednávající o zachování energie je relativně jednoduchý. Další zákony se jeví poněkud složitějšími… Možná nejsou ani tak složité jako spíš abstraktní či těžce představitelné. Proto bych ráda v tomto díle zkusila na mnoha příkladech vysvětlit pomocí slov, co jednotlivé vztahy znamenají. Na konci textu byste měli pochopit i velmi velký význam toho, že na přesný popis chování libovolné soustavy se musíme podívat hlouběji do světa částic, atomů a molekul.

Využití laserů v estetice

Autor: Jaroslava Kymplová

anotační obrázek

Práce se zabývá využitím nízkovýkonných a vysokovýkonných laserů v estetice. U vysokovýkonných laserů se dává v posledních letech přednost laserům s velmi krátkými pulsy, které narušují strukturu kůže co nejméně. Nízkovýkonné lasery, které se používají zejména pro urychlení hojení a regeneraci jsou v poslední době nahrazovány vysokovýkonnými lasery ve formě tzv. HILT (High Intensity Laser Therapy), kdy jsou generovány krátce trvající impulzy s velmi vysokou intenzitou, pronikající hlouběji do tkáně bez tepelného poškození. Laserové zákroky jsou šetrnější, díky fyzikálním parametrům použitého laserového záření lze zasáhnout jen žádoucí strukturu.

Freediving

Autor: Jan Horák

anotační obrázek

Tento text vznikl s cílem seznámit čtenáře s problematikou freedivingu a poskytnout informace nejen zdravotnické veřejnosti o rizicích s ním souvisejících. Krátce zmiňuje bohatou historii a současný stav tohoto sportovního odvětví. Shrnuje aktuální poznatky z fyziologie potápění na nádech a popisuje patofyziologické mechanismy, které mohou být potenciálním zdravotním rizikem při zadržování dechu.

Události v jaderné elektrárně Fukushima a otázky související

Autor: Jan Matzner, Jitka Nožičková

anotační obrázek

Ve dnech 1. – 3. 6. 2011 pořádala Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni pod záštitou děkana fakulty Doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. a ve spolupráci s Českou společností lékařské fyziky ČLS JEP tradiční Dny lékařské biofyziky. Program byl zahájen přednáškou "Události v JE Fukushima a související otázky" Ing. Nožičkové a Ing. Metznera ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pro zvukový záznam přednásky je nutné mít nainstalován Adobe reader verze 9 a vyšší.

34. Dny lékařské biofyziky

Autor: Lukáš Bolek

anotační obrázek

Sborník abstrakt XXXIV. DNŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY pořádaných Biofyzikálním ústavem Lékařské fakulty v Plzni.