Rychlé vyhledávání

Zubní lékařství

Augmentace kostním štěpem

Autor: Pavel Andrle, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Lukáš Hauer, Jan Jambura, Petr Pošta, Jiří Genčur

anotační obrázek

Ve frontálním úseku „zlatý standart“ zajišťující dostatek kostní tkáně k implantaci a zároveň vyhovující estetický výsledek. Použití v kombinaci s GBR je dle většiny statistik přínosné, ale ne nezbytné.
Kombinace s měkkotkáňovým štěpem buď v první fázi a nebo sekundárně po zhojení štěpu při trvající tvarové insuficienci alveolu.

Stomatologické ošetření dětí v sedaci při vědomí

Autor: Vlasta Merglová

anotační obrázek

Stomatologické ošetření dětí je v řadě případů možné pouze v sedaci při vědomí, kterou lze navodit podáním medikamentů inhalačně, perorálně, rektálně, nasálně, intramuskulárně a intravenosně. U dětí jsou nejvhodnější způsoby aplikace inhalačně a perorálně a používá se oxid dusný (preparát ENTONOX), benzodiazepiny a případně i další léky se sedativním účinkem.

Sialolithiaza

Autor: Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jiří Genčur, Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Jan Jambura, Petr Pošta

anotační obrázek

Materiál doplňuje informace pro studenty V. ročníku stomatologie k přednášce na téma nenádorové onemocnění slinných žláz. Přehledně shrnuje možnosti vyšetřovacích metod při podezření na přítomnost slinného kamene a na video ukázkách prezentuje moderní postupy v léčbě tohoto onemocnění.

REBAZOVÁNÍ A PODKLÁDÁNÍ SNÍMATELNÝCH NÁHRAD

Autor: Lucie Kocourová

anotační obrázek

Rebazování a podkládání snímatelných náhrad je vhodnou a velmi často nutnou pracovní metodikou, pomocí níž přizpůsobujeme bazi snímatelné náhrady podmínkám změněného protézního lože. Obecně jde o pracovní postup, při kterém vyplňujeme prostor mezi pryskyřičnou bazí náhrady a reliéfem protézního lože a nebo zhotovujeme celou novou bazi.

OTISKOVACÍ HMOTY A JEJICH POUŽITÍ

Autor: Lucie Kocourová

anotační obrázek

Metoda jednodobého jednofázového otisku – použití pouze jedné fáze (konzistence) k pořízení kvalitního otisku s vykreslením všech potřebných struktur – A-silikon konzistence medium (monofáze, např. Monopren), polyétery. Detailní otisk při výrobě estetických faset, korunkových inlejí/onlejí/overlejí, při otiskování snímatelné části kombinovaných náhrad a hybridních náhrad v individuální lžíci, funkční otisk při výrobě ČSN, v daných indikacích i při výrobě CSN, implantologie.

Opravy náhrad

Autor: Lucie Kocourová

anotační obrázek

Náhrada se s vypadlým zubem (pokud ho pacient má) předá do laboratoře. Pokud zub musí být doplněn nově, lépe překontrolovat artikulaci. Náhrada k opravě nasazená v ústech, otisk přes náhradu, ta zůstává v otisku. Pokud se přidává více zubů, je nutný otisk antagonální čelisti a skusový registrát (ten je nutné pořídit před otiskem dané náhrady, protože zůstane v otisku)

Kolemčelistní záněty

Autor: Lukáš Hauer, Pavel Andrle, Lubor Hostička, Petr Pošta, Jiří Genčur

anotační obrázek

Kolemčelistní záněty jsou záněty měkkých tkání obličeje, krku a v okolí čelistí různé etiologie, zdaleka nejčastěji bakteriální. Jedná se většinou o akutní až urgentní patologické stavy, které mohou být život ohrožující i s možností trvalých následků. Předkládaná přehledová prezentace se zabývá především záněty odontogenní etiologie.

Nekrotizující sialometaplázie - léze imitující orální malignity

Autor: Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta

anotační obrázek

Nekrotizující sialometaplázie je relativně vzácný, benigní, spontánně se hojící patologický proces postihující převážně malé slinné žlázy patra. Etiopatogeneze těchto lézí není dosud zcela jasná, považují se za infarkt slinných žláz. Klinicky a v některých případech i histologicky napodobují určité orální malignity nebo i projevy benigních, ale závažných systémových či lokálních onemocnění. Předkládaná přehledová prezentace je doplněna o 2 kazuistiky.

Záněty očnice způsobené odontogenní infekcí

Autor: Lukáš Hauer, Zdeněk Kasl, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Radek Tupý

anotační obrázek

Autoři se v prezentaci zabývají relativně méně často se vyskytujícími záněty v oblasti očnice, které vznikají na podkladě odontogenní infekce. Shrnují patofyziologii vzniku tohoto onemocnění, jeho klinické projevy, diagnostiku, léčbu i možné komplikace, a to z pohledu zubního lékaře i maxillofaciálního chirurga

 

Vniřní resorpce u chronických zánětů zubní dřeně

Autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová

anotační obrázek

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.