Rychlé vyhledávání

MUDr. Lukáš Hauer

Extranodální difuzní velkobuněčný B-lymfom orofaciální krajiny

Autor: Lukáš Hauer, Miroslava Schützová, Věra Vozobulová, Ludmila Boudová, Pavel Andrle, Robert Houba

anotační obrázek

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

Kolemčelistní záněty

Autor: Lukáš Hauer, Pavel Andrle, Lubor Hostička, Petr Pošta, Jiří Genčur

anotační obrázek

Kolemčelistní záněty jsou záněty měkkých tkání obličeje, krku a v okolí čelistí různé etiologie, zdaleka nejčastěji bakteriální. Jedná se většinou o akutní až urgentní patologické stavy, které mohou být život ohrožující i s možností trvalých následků. Předkládaná přehledová prezentace se zabývá především záněty odontogenní etiologie.

Nekrotizující sialometaplázie - léze imitující orální malignity

Autor: Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta

anotační obrázek

Nekrotizující sialometaplázie je relativně vzácný, benigní, spontánně se hojící patologický proces postihující převážně malé slinné žlázy patra. Etiopatogeneze těchto lézí není dosud zcela jasná, považují se za infarkt slinných žláz. Klinicky a v některých případech i histologicky napodobují určité orální malignity nebo i projevy benigních, ale závažných systémových či lokálních onemocnění. Předkládaná přehledová prezentace je doplněna o 2 kazuistiky.

Záněty očnice způsobené odontogenní infekcí

Autor: Lukáš Hauer, Zdeněk Kasl, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Radek Tupý

anotační obrázek

Autoři se v prezentaci zabývají relativně méně často se vyskytujícími záněty v oblasti očnice, které vznikají na podkladě odontogenní infekce. Shrnují patofyziologii vzniku tohoto onemocnění, jeho klinické projevy, diagnostiku, léčbu i možné komplikace, a to z pohledu zubního lékaře i maxillofaciálního chirurga

 

Dlaždicobuněčný karcinom retní červeně (statistika)

Autor: Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta

anotační obrázek

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.