Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Jan HorákBiofyzika
Lékařská fakulta v Plzni
Karlovarská 48
Plzeň
Lékařská fakulta v Plzni
telefon: +420 377593210
fax: +420
adresa: Karlovarská 48
30166 Plzeň

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Magnetická rezonanční tomografie (MRT), magnetická rezonance (MR) či v angl. literatuře magnetic resonance imaging (MRI) jsou označení pro neinvazivní zobrazovací metodu, která využívá fyzikálního principu nukleární magnetické rezonance (NMR) k zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala v průběhu několik posledních let obrovský rozvoj a získala přednostní postavení v oboru zobrazovacích metod. Její nespornou výhodou je absence jakéhokoliv radioaktivního záření, dobré rozlišovací schopnosti a nepochybně také jen velmi malé (kontrastní látka) až žádné vedlejší účinky na lidský organismus. Následující text předkládá základní historická fakta a objevy, které přispěly ke vzniku zobrazovací metody až do té podoby, s jakou se setkáváme v dnešní době. Popisuje fyzikální principy, které vedou ke vzniku obrazu v průběhu MR a jeho rekonstrukci (mimo specializované počítačové metody). Dále se věnuje základnímu přístrojovému vybavení pro magnetickou rezonanci a modifikacím této metody, které byly v posledních letech vyvinuty pro lepší analýzu a zobrazení patologických afekcí postihující lidské tělo. Text je určen pro studenty lékařské fakulty, kteří mají o tuto problematiku zájem, případě jako doplňkový text pro možná lepší pochopení problematiky v přípravě ke zkoušce z radiologie a zobrazovacích metod.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Magnetická rezonance Stáhnout - Magnetická rezonanceOtevřít v novém okně - Magnetická rezonance 30.7.2014 1.13 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: magnetická rezonance, zobrazovací metoda

Obor:

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň
telefon: 377593346
e-mail: jitka.sviglerova(at)lfp.cuni.cz

Recenzenti

Jan Rieger, M.Sc.
MRI.TOOLS, Gmbh, MRI.TOOLS, Gmbh
telefon: 377593235
e-mail: rieger(at)mritools.de

MUDr. Radovan Vojtíšek
Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň
telefon: 377405605
e-mail: vojtisekr(at)fnplzen.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jan Horák | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 9.10.2014
citace: Horák Jan: Magnetická rezonance. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 30.7.2014, poslední aktualizace 9.10.2014 [cit. 2020-01-18] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=373>. ISSN 1804-4409.