Rychlé vyhledávání
LIRE ET COMMENTER (Práce s autentickými odbornými francouzskými texty z oblasti lékařství)

Zpracování deseti autentických odborných francouzských textů slouží jako materiálové východisko pro výuku povinně volitelného předmětu „Četba odborného textu ve francouzštině“ (nabízeného především studentům 3. ročníku, ale účastnit se mohou všichni studenti s elementární znalostí francouzštiny, kteří případně plánují stáž nebo zaměstnání apod. ve frankofonním prostředí). Výuka probíhá převážně ve francouzštině.
Cílem je nejen osvojit si odbornou lékařskou terminologii, ale především naučit se orientovat v odborném lékařském textu ve všech vzájemných souvislostech jednotlivých jazykových rovin tak, aby byl student nejen schopen text s porozuměním přečíst, ale také shrnout, interpretovat a komentovat hlavní teze. Zvláštní pozornost je věnována komunikativním dovednostem.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Úvod 27.1.2014 269.35 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 1 – Accident vasculaire cerebral 18.11.2013 103.4 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 2 – Accouchement 18.11.2013 142.5 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 3 – Alcoolisme 6.11.2013 66.37 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 4 – Anevrysme de l aorte abdominale 6.11.2013 62.6 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 5 – Brulures 6.11.2013 123.29 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 6 – Choc anaphylactique 6.11.2013 65.65 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 7 – Etat septisemique 6.11.2013 71.3 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 8 – Infarctus du myocarde 6.11.2013 126.43 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 9 – Infections nosocomiales 6.11.2013 69.06 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 10 – Toxicomanies 30.1.2014 61.99 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Testy 30.1.2014 184.17 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Testy - řešení 28.1.2014 127.34 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko