Rychlé vyhledávání

MUDr. David Bludovský

Kraniocerebrální poranění

Autor: David Bludovský, Luděk Navrátil

anotační obrázek

Poranění hlavy a mozku provázejí lidstvo od počátku. Roční incidence se uvádí kolem 300 / 100.000 obyvatel. Přes různící se údaje incidence závažných traumat spíše nepatrně klesá. Tento trend nelze jistě přičítat zodpovědnějšímu chování populace. Snad tomu tak je pro obecně přijatá bezpečnostní opatření, jako jsou airbagy ve vozidlech, povinné použití bezpečnostních pásů v automobilech, nošení helmy na kole i při sjezdovém lyžování. Přesto nejčastější příčinou jsou autonehody (až 70 %), neubývají ani úrazy při pádech (asi 10 %), trauma mozku je také součástí závažných polytraumat. Často je bohužel příčinou úrazu vliv alkoholu a vzácněji i dalších drog. Až dvaapůlkrát častější jsou poranění mozku u mužů, snad kvůli rizikovějšímu vzorci chování.

Sekundární tumory páteře

Autor: David Bludovský

anotační obrázek

Text shrnuje poznatky o etiologii, základním rozdělení, epidemiologii, diagnostice a chirurgických léčebných metodách metastatického postižení páteře.Sekundárními tumory páteře rozumíme postižení obratle metastázami nádorů, jejichž původ je mimo samotnou tkáň páteře. Šíření nádoru do páteře je nejčastěji krevními cestami (hematogenní), ale může být i přímým prorůstáním z okolí (per continuitatem), například u nádorů plic.
 

Operační techniky v neurochirurgii

Autor: David Bludovský

anotační obrázek

Předkládaný studijní materiál představuje krátký souhrn základních operačních technik používaných v oboru neurochirurgie. Neurochirurgie je vysoce specializovaný obor. Překvapivě operační výkony jsou ale ve velmi širokém spektru. Od technik preparace v blízkosti funkčně důležitých struktur mozku a míchy, přes výkony na intrakraniálních a extrakraniálních cévách, míšních kořenech a periferních nervech až po rekonstrukce kalvy a kostní operace v oblasti páteře od kraniocervikálního přechodu po sacrum.

Poranění páteře a míchy

Autor: David Bludovský

anotační obrázek

Patofyziologie, diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léčbě včetně diskutabilního podávání kortikoidů u míšního traumatu.

                                               

Vyšetřovací metody v neurochirurgii

Autor: David Bludovský, Luděk Navrátil

anotační obrázek

V článku shrnujeme základní vyšetřovací metody využívané v oboru neurochirurgie.     

                                                                                                                               

Poranění páteře. Klasifikační schémata, operační postupy

Autor: David Bludovský

anotační obrázek

Diagnostika a léčebné postupy podle jednotlivých segementů páteře včetně kazuistik.

                                                  

                                                                          

Degenerativní onemocnění páteře (Patofyziologie a diagnostika)

Autor: David Bludovský

anotační obrázek

V první části pojednání stručně uvádíme základní poznatky o degenerativních změnách páteře, jejich nejdůležitějších symptomech a současných diagnostických metodách.  

                                                                                                                                       

Spinální fixace (Zadní fixace – transpedikulární fixátor, stručný úvod a principy operační techniky)

Autor: David Bludovský

anotační obrázek

V práci ukazujeme stručně historii a operační techniku zavádění transpedikulárního fixátoru, jednoho ze základních spondylochirurugických výkonů. Transpedikulární fixace je bezpečná operační technika, která umožní okamžitou obnovu opěrné a ochranné funkce páteře, repozici obratlových posunů, derotaci a repozici skoliózy, obnovu normálního postavení osy páteře.