Rychlé vyhledávání

MUDr. Jan Jambura

Nádorové metastázy v orofaciální oblasti (3 kazuistiky)

Autor: Jan Jambura, Daniel Hrušák, Lukáš Hauer, Pavel Andrle, Lubor Hostička, Petr Pošta, Jaroslav Drobný, Ondřej Daum

anotační obrázek

Nádorové metastázy nacházíme v orofaciální oblasti relativně vzácně. Přesto na ně musí být pomýšleno především v diferenciální diagnostice tumorů hlavy a krku. Mohou být často prvním příznakem závažného onemocnění. Autoři předkládají tři případy metastatického postižení orofaciální oblasti. V příspěvku je zahrnut i extrémně raritní případ metastázy hepatocelulárního karcinomu do dolní čelisti.

Úrazy zubů - praktická doporučení

Autor: Jan Jambura, Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Petr Pošta, Hana Hecová

anotační obrázek

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.