Rychlé vyhledávání

Mgr. Slávka Kleinová

Edukácia pacienta s Diabetes mellitus

Autor: Slávka Kleinová

anotační obrázek

V prezentácií uvádzame základné informácie o ochorení, etiológii, klinickom obraze, diagnostike a terapii Diabetes mellitus. V druhej časti sa zaoberáme edukáciou pacienta s Dg. Diabetes mellitus, ktorý má schizofréniu. Edukácia pacienta obsahuje posúdenie, diagnostiku, stanovenie edukačných diagnóz, plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie edukačného procesu. Pacienta počas prvej edukačnej jednotky edukujeme o ochorení, životospráve a inzulínoterapii. Na druhom edukačnom stretnutí edukantovi podávame informácie o inzulínoch a názorne ho učíme aplikácií inzulínu inzulínovým perom. V závere vyhodnocuje pomocou výstupného testu úspešnosť edukačného procesu.
Prezentácia je vhodná pre sestry ako výukový materiál, nakoľko je obohatená o reálnu kazuistiku a obsahuje edukačný proces realizovaný v praxi.