Rychlé vyhledávání

Robert Bajgar

Přehled vybraných elektrodiagnostických metod

Autor: Robert Bajgar

anotační obrázek

Každý biologický systém je otevřeným dynamickým systémem s kontinuálním příjmem a výdejem látek, různých forem energie a informace. Přenos a zpracování informací v biologických systémech, tak jako v lidském organismu, probíhá na různých úrovních různorodými typy biosignálů.
 

Fotodynamická terapie

Autor: Robert Bajgar

anotační obrázek

 Protinádorová terapie zahrnuje v současné době zejména chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii, imunoterapii a hypertermii. Jejím cílem je dosažení rovnováhy mezi destrukcí tumorových buněk a zachování fyziologických funkcí buněk nenádorových.