Rychlé vyhledávání

prof. MUDr. Jiří Valenta, jiri.valenta(at)lfp.cuni.cz

Klinická anatomie žil dolních končetin

Autor: Jiří Valenta, Pavel Fiala, Antonín Horák

anotační obrázek

Prezentace popisuje anatomii hlubokých, povrchových a spojovacích žil dolních končetin a jejich funkci. Vzhledem ke klinické významnosti celého systému jsou připojeny i základní informace o funkčním vyšetření a o nejběžnějších patologických změnách. Anatomie žil dolních končetin a jejich vztahy jsou znázorněny na přehledných obrázcích.
The presentation deals with the anatomy and function of the deep, superfical and communicating veins of the lower extremity, which are important especially from the clinical point of view. Therefore, the basic information on the functional examination and on the most common pathological changes is also added. The text is accompanied by explanatory drawings.