Rychlé vyhledávání

MUDr. Martin Pešek, pesekm(at)fnplzen.cz

HG léze v kolposkopickém obraze

Autor: Martin Pešek, Jiří Bouda

anotační obrázek

Práce podává přehled nové kolposkopické nomenklatury včetně dvou nových kolposkopických znaků high-grade lézí. V prezentaci jsou doloženy vlastní kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých pacientek.