Rychlé vyhledávání

Lenka Černá

Objektivní neurologické vyšetření pacienta při vědomí

Autor: Lenka Černá, Kristýna Krakorová

anotační obrázek

Objektivním neurologické vyšetření začíná již prvním kontaktem s pacientem, kdy sledujeme celkový vzhled nemocného, jeho řeč, spolupráci při vyšetření, psychický stav, náladu, motorickou aktivitu, mentální funkce – kognitivní (orientaci, myšlení, pozornost, úsudek, paměť, náhled na nemoc), vnímání (halucinace), efektivitu (deprese, euforie), intelekt, jednání.