Rychlé vyhledávání

MUDr. Jiří Presl

Nádorové markery využívané v rámci vyšetřování pacientek s malignitou ovarií

Autor: Jiří Presl

anotační obrázek

Předložená práce se zabývá nádorovými markery, které lze využít při vyšetřování pacientek s podezřením či již diagnostikovanou epiteliální ovariální malignitou. Produkce nádorových markerů patří mezi základní charakteristiky přítomnosti maligních nádorů. Jsou zde diskutovány základní charakteristiky vybraných markerů CA125, HE4, CEA, CA19-9, TK, MonoTotal, či TPS.

Karcinom ovaria

Autor: Jiří Presl

anotační obrázek

Předložená stať seznamuje s problematikou karcinomu vaječníku, který je pro svou incidenci a vysokou mortalitu velkým problémem gynekologie. Práce se zabývá diagnostikou, komplexní léčbou a dispenzarizací pacientek s tímto závažným onemocněním.