Rychlé vyhledávání

Doc. MUDr. František Vožeh

Patofyziologie stresu

Autor: František Vožeh, Jan Cendelín, Zdeňka Purkartová

anotační obrázek

Stres neboli všeobecný adaptační syndrom, jako méně známý název pro i širokou veřejností často užívaný termín, je stav, který k životu patří. A jak poznamenal autor tohoto výrazu Hans Selye, „stres je život a život je stres“. Přestože dnes víme, že stres je fylogenetickým vývojem vypracovaná reakce vyšších organismů život zachraňující (promptně připravující - zejména ve své úvodní - fázi jedince na útok či na útěk; angl. fight or flight), víme také, že může být i významným patogenetickým činitelem (je-li nadměrný či dlouhodobý). Stresu se nelze vyhnout, protože úporná snaha, za každou cenu tak učinit, by sama o sobě byla stresující.

Patofyziologie dýchání

Autor: František Vožeh

anotační obrázek

Základy etiologie a patogeneze dýchacích poruch z hlediska příčin, mechanismů rozvoje, projevů, kompenzačních možností a komplikací.