Rychlé vyhledávání

MUDr. Vladimír Kališ

Anatomie a fyziologie perinea

Autor: Vladimír Kališ

anotační obrázek

Perineum je komplikovaná fibromuskulární struktura, do které inzeruje mnoho subjektů. Kraniálně je ohraničeno rektovaginální septem (Denonvilliersovou fascií), kaudálně kůží perinea, ventrálně zadní stěnou pochvy a dorzálně přední stěnou anorekta. Laterálně tvoří jeho hranici ischiopubická raménka.