Rychlé vyhledávání

Fyziologie, Lékařská fakulta v Plzni

Červené krvinky

Autor: Magdaléna Chottová Dvořáková

anotační obrázek

Výukový materiál určený pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Popisuje obecné vlastnosti erytrocytů, jejich strukturu, tvorbu i zánik.

Červené krvinky (erytrocyty) jsou nejpočetnější krevní buňky. Pro erytrocyty je typický jejich tvar připomínající bikonkávní disk.

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC

Autor: Jiří Mudra

anotační obrázek

FYZIOLOGICKÉ PRINCIPY, TECHNICKÉ ASPEKTY, APLIKACE V MEDICÍNĚ. Určeno pro studenty všeobecného lékařství, kteří mají zájem o hlubší pochopení fyziologie dýchání, metod vyšetření plicních funkcí a interpretace výsledků těchto vyšetření.              

Fyziologie ledvin, vývodných cest močových a acidobazické rovnováhy I. Struktura a funkce ledvin.

Autor: Jitka Kuncová

anotační obrázek

Soubor obsahuje kapitolu Struktura a funkce ledvin. Jsou v něm popsány základní funkce ledvin, makroskopická a histologická struktura ledvin a procesy určující množství a složení moče. Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku.                                

Srdeční cyklus

Autor: Lukáš Nalos, Jitka Švíglerová

anotační obrázek

Výukový materiál se skládá z textové části (viz níže) a animace. Textová část obsahuje popis jednotlivých fází srdečního cyklu. Animace zobrazuje mechanické děje v srdci během srdečního cyklu včetně sfygmogramu, EKG, fonokardiogramu, křivek znázorňujících tlakově objemové změny v levé komoře a tlakové změny v pravé síni.