Rychlé vyhledávání

II.interní klinika, FN Plzeň

Hemostáza – základní mechanizmy, starý a nový model koagulace, klinický pohled

Autor: Jana Hirmerová

anotační obrázek

Článek shrnuje principy hemostázy jako celku, hlavně se zaměřuje na koagulaci a vysvětlení starého a nového modelu koagulační kaskády. Uvádí přehled důležitých součástí hemostázy, jejich funkcí a interakcí. Dále přináší přehled základních koagulačních testů, používaných v rutinní klinické praxi, vysvětluje způsob jejich provedení a interpretaci výsledků.