Rychlé vyhledávání

Urologická klinika, Lékařská fakulta v Plzni

Centrální žilní kanylace

Autor: Viktor Eret

Předkládaný materiál studentům názorně pomocí edukačního videa přibližuje techniku centrální žílní kanylace. Centrální žilní kanylace je v resuscitační péči velmi častým výkonem. Dostupnost kvalitních setů rozšířila její použití i bezpečnost . V této souvislosti je vhodné zdůraznit rozvahu a odbornou pokoru lékaře v rozhodovacím postupu včetně striktní dodržování metodiky pro jednotlivé přístupy.