Rychlé vyhledávání

Ústav tělovýchovného lékařství, Lékařská fakulta v Plzni

„Hitting the wall“ („náraz do zdi“) - riziko náročných vytrvalostních výkonů

Autor: Jaroslav Novák

anotační obrázek

Incidence „nárazu do zdi“ u vytrvalců během závodní kariéry se uvádí až 50%. Jedná se o stav vyčerpání glykogenových rezerv a s tím spojeným poklesem hladiny plasmatické glukózy na úroveň hypoglykémie. Jsou uvedeny možnosti prevence tohoto stavu, výrazně limitujícího výkon vytrvalce, doporučení k rychlé obnově glykogenových rezerv po výkonu a postup v situaci, kdy „náraz do zdi“ hrozí.
 

Opožděná svalová bolestivost

Autor: Jaroslav Novák

anotační obrázek

„Opožděná svalová bolestivost“ („delayed onset of muscle soreness“ – DOMS) je označení bolesti, postihující lokálně některé svalové skupiny s odstupem několika hodin až 1-2 dnů po pohybové zátěži. Nemusí se jednat jen o sportovní výkon. Jedná se o mikrotraumatické postižení svalů, které obvykle po delší dobu vykonávaly tzv. excentrickou činnost. Markerem DOMS bývá zvýšená aktivita intracelulárního enzymu kreatinkinázy (CK) v krevním séru. Dochází k ní v souvislosti se zvýšenou propustností sarkolemy zatěžovaných svalových buněk. V prevenci se uplatňuje metodicky správně vedený trénink s postupným zvyšováním objemu a intenzity zátěže.