Rychlé vyhledávání

Nelékařské zdravotnické vědy

Historie ošetřovatelství

Autor: Jana Kašpárková

anotační obrázek

Studijní materiál je stručnou procházkou do historie oboru ošetřovatelství, který má hluboké kořeny. Během svého vývoje bylo ošetřovatelství ovlivňováno společenskými, ekonomickými, kulturními, sociálními a politickými faktory. Neméně významnou roli sehrály válečné konflikty, vědecký rozvoj a některé osobnosti. Pochopení historie a historických souvislostí je nezbytné pro rozvoj současného moderního ošetřovatelství.

Ošetřovatelství jako vědní obor

Autor: Jana Kašpárková, Ivana Mádlová

anotační obrázek

Studijní materiál předkládá základní předpoklady vědní disciplíny - její filozofii, teorii a praxi. Objasňuje základní vědní terminologii a vztahy mezi koncepcemi oboru Ošetřovatelství.