Rychlé vyhledávání

Anatomie

Cévy hlavy a krku - Vessels of the head and neck

Autor: Lada Eberlová

anotační obrázek

Dílo je tvořeno flashovou animací - Cévy břicha a pánve. Základ animací tvoří pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové snímky. Materiál je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nacházejí přehledové tabulky tepen hlavy, krku a trupu.

Vybrané kapitoly cvičebnice praktické anatomie

Autor: Lada Eberlová

anotační obrázek

Předkládané studijní materiály jsou pomůckou do výuky praktických cvičení z anatomie, mohou být užitečným průvodcem i k přednáškám. Nejedná se o běžné výukové texty, spíše o jakousi cvičebnici. Naším cílem je vést studenty lékařství ke správnému uchopení – pochopení probírané látky včetně klinických návazností. Procvičování znalostí je založeno jednak na schématech, jednak na kontrolních otázkách nebo oddílech k doplnění.

Anatomie řezů - Atlas of Sectional Anatomy

Autor: Lada Eberlová

anotační obrázek

Atlas řezů je určen pro výuku a opakování anatomie studentů lékařských fakult, ale i postgraduantů. Nabízí fotografie řezů v různých úrovních lidského těla s komparativními popisy, schématy a CT skeny.

Atlas of sectional anatomy aims for the anatomy classes of medical students, but also postgraduates. It offers photographs of specimen sections at different levels of the human body with comparative descriptions, schemes, and CT scans.

Lebka a obratle - Skull and vertebrae

Autor: Lada Eberlová, Kristýna Kalusová, Markéta Kottová

anotační obrázek

Výukové materiály Lebka a obratle doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak doprovodným textem, jednak flashovými animacemi. Zdrojové fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě.                                                                                                             

Kosti a kostní spojení - Bones and joints

Autor: Lada Eberlová, Kristýna Kalusová, Markéta Kottová

anotační obrázek

Výukové materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak doprovodným textem, jednak flashovými animacemi. Zdrojové fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě.                                                                          

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum

Autor: David Štěpánek, Lada Eberlová, Tomáš Junek

anotační obrázek

Interaktivní atlas Mozkový kmen a mozeček je určen zejména studentům prvních ročníků lékařských fakult. Nabízí laterální, kaudální a kraniální projekce této části mozku ve třech úrovních. Kromě základních makroskopických struktur je zde i detailní popis mozečkových cév. Atlas je základně určený pro studenty prvních ročníků lékařství, avšak může být užitečnou pomůckou pro opakování morfologie i v klinických oborech, zejména radiodiagnostice či neurověd.

Míšní nerv

Autor: Lada Eberlová, David Štěpánek, Lenka Jetlebová

anotační obrázek

Kurz Míšní nerv je určen zejména pro studenty prvních ročníků. Vychází ze schématu stavby míšního nervu, do kterého jsou vřazeny popisy jednotlivých částí periferního nervového systému včetně klinických aplikací.                                                          

Srdce a cévy hrudníku

Autor: Lada Eberlová, Hynek Mírka, Kristýna Kalusová

anotační obrázek

Flashová animace Srdce je vytvořena z fotografií anatomických preparátů a nabízí interaktivní atlas struktur srdce. V části Cévy hrudníku pak nabízíme zobrazení a projekci srdce na RTG snímcích nebo CT hrudníku.

                          

Cévy břicha a pánve

Autor: Lada Eberlová, Hynek Mírka

anotační obrázek

Dílo je tvořeno flashovou animací -  Cévy břicha a pánve. Základ animací tvoří pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové snímky. Materiál je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nacházejí přehledové tabulky tepen hlavy, krku a trupu.

Přehled lymfatického systému

Autor: Lada Eberlová, Hynek Mírka

anotační obrázek

Dílo je tvořeno flashovou animací a doprovodným textem. Základ animací tvoří rekonstrukce vytvořené z CT řezů, magnetické rezonance i rentgenové snímky. Kurz je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nacházejí přehledové tabulky regionálních mízních uzlin.