Rychlé vyhledávání

Patologie a soudní lékařství

P a t o l o g i e

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Oficiální web plzeňských patologů.

                                                         

                                  

Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Autor: Miroslav Dvořák

anotační obrázek

Prezentace seznamuje studenty zubního lékařství s náhradami za způsobení škody na zdraví (tzv. „odškodněním“). V praxi lékaře přichází v úvahu především bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění u zraněné (poškozené) osoby. Doplňuje studijní literaturu – Dvořák M., Kilian J.: Základy forenzního zubního lékařství, Praha Karolinum 2007.

Zubní lékař a trestní právo. Hodnocení závažnosti poranění pro OČTŘ.

Autor: Miroslav Dvořák

anotační obrázek

Prezentace seznamuje studenty zubního lékařství s trestním zákoníkem platným od 1.1.2010, přístupem zubního lékaře k problematice trestního práva a hodnocením závažnosti poranění pro orgány činné v trestním řízení. Aktualizuje studijní literaturu – Dvořák M., Kilian J.: Základy forenzního zubního lékařství, Praha Karolinum2007.
 

Zkušební otázky pro ústní zkoušku z forenzního zubního lékařství

Autor: Miroslav Dvořák

anotační obrázek

V.ročník zubní lékařství - prezenční studium. Seznam otázek pro ústní zkoušku z předmětu Forenzní zubní lékařství.