Rychlé vyhledávání

Tělovýchovné lékařství

Pozátěžový bronchospasmus

Autor: Václav Zeman

anotační obrázek

Pozátěžový bronchospasmus postihuje osoby trpící bronchiálním astmatem, s atopií, ale i zcela zdravé. V posledních letech se vyskytuje často také u sportovců, i vrcholových. Bývá u sportů, které jsou provázené vysokou ventilací, zvláště v chladném a suchém vzduchu nebo v zamořeném prostředí. Stať se zabývá mechanismy vzniku, klinikou, prevencí a léčbou. Upozorňuje, že některé používané léky jsou na dopingové listině. Pro otevření přiloženého souboru je nutné mít nainstalován adobe reader 9.0 a vyšší.

Pohybová aktivita v prevenci nemocí

Autor: Václav Zeman

anotační obrázek

Úvodní přednáška se zabývá významem pohybové aktivity v prevenci civilizačních nemocí. Ukazuje stručnou historii oboru tělovýchovného lékařství a jeho zařazení ve světové a naší medicíně. Pojednává o kalendářním a biologickém věku jedince. Jsou uvedeny základní pohybové vlastnosti a druhy tělesných cvičení.

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita

Autor: Václav Zeman

anotační obrázek

Uvedeny zásady pohybové aktivity u arteriální hypertenze. Stať se dále zabývá fyzickou zátěží a antihypertenzní léčbou, tj. jaké ordinovat vhodné léky u sportujících hypertoniků a které jsou naopak nevhodné. Upozorňuje i na to, že na dopingovém seznamu jsou všechna běžně užívaná diuretika a pro některé sporty i beta-blokátory. Dnes se akceptuje, že antihypertenzní léčba nevyřazuje sportovce ze závodní činnosti a i léčení sportovci mohou trénovat a závodit v určitých disciplinách.

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob

Autor: Václav Zeman

anotační obrázek

Spiroergometrie je zátěžový test se současným měřením ventilace, spotřeby kyslíku a výdeje oxidu uhličitého. Lze ji provádět na bicyklovém ergometru nebo na běhátku. Popsány výhody i nevýhody obou metod, rovněž tak vyjádření výkonu, indikace a kontraindikace. Objasněny základní ukazatelé, získané při zátěžovém testu: maximální tepová frekvence (TFmax), W170 , utilizace kyslíku, maximální spotřeba kyslíku a hodnoty přepočtené na kg hmotnosti a na 1 tep. Seznámení s korekčními faktory BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku na zátěž. U zmíněných ukazatelů zdůrazněn rozdíl mezi trénovanými a netrénovanými sportovci a nemocnými osobami. Uvedeno rozdělení nemocných do skupin NYHA podle hodnot MET. Demonstrováno moderní vybavení laboratoře funkční diagnostiky. Objasněno stanovení anaerobního (stresového) prahu invazivně a neinvazivně. Popsáno vyhodnocení zátěžového testu a určení vhodné pohybové aktivity se zvláštním zřetelem k ischemické chorobě srdeční.

Pohybová aktivita ve vyšším věku

Autor: Václav Zeman

anotační obrázek

Přednáška předmětu Tělovýchovné lékařství pro 4. ročník všeobecného směru LF UK v Plzni.
Uvedeny zvláštnosti starého člověka z hlediska pohybové aktivity, vhodná a nevhodná cvičení v tomto věku. Zdůrazněny rozdíly v adaptaci na chlad a teplo. Pokles VO2max s věkem závisí na tom, zda se člověk věnuje pohybové aktivitě i ve středním a starším věku.

Projevy adaptace na opakovanou tělesnou zátěž u sportovců

Autor: Václav Zeman

anotační obrázek

Přednáška z oboru Tělovýchovné lékařství pro 4. ročník všeobecného směru LF UK v Plzni.
Adaptace se týká především kardiovaskulárního systému a projevuje se v následujících ukazatelích:
Známky hypertrofie levé komory srdeční na EKG křivce, které je nutno odlišit od hypertrofické kardiomyopatie pomocí echokardiografie. Dále se objevuje prodloužení PQ intervalu, RBBB inkompletní, vysoké T z levého prekordia. Mohou být SVES a KES v klidu, které mizí při zatížení nebo při atropinovém testu. Dále je objasněn diving reflex, myogenní erytrocytóza a leukocytóza a vliv pohybové aktivity na funkci ledvin.

Pohybová aktivita v extrémním chladu

Autor: Václav Zeman

anotační obrázek

Prezentace je určena pro studující všeobecného lékařství a lékaře, kteří se připravují k atestaci (certifikovaný kurz) z tělovýchovného lékařství. Zabývá se reakcí a adaptací organismu člověka na výrazný chlad. Jsou popsány otužovací procesy i nebezpečí vyplývající z hypotermie a uvedena základní pravidla pro zimní plavání a plavecké maratóny na otevřených vodách.

Doping a sport

Autor: Václav Zeman

anotační obrázek

Přednáška je určena studujícím 4. ročníku LF v Plzni všeobecného směru. Do přednášky byly zahrnuty změny zakázaných látek a metod a změny pravidel dopingové kontroly platné od 1.1. 2014.

                     

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Autor: Václav Zeman

anotační obrázek

Prevalence metabolického syndromu (MS) v České republice se udává přibližně na 25%. Jeho základem je inzulinorezistence. Uvedena kritéria pro diagnózu MS a charakteristika vhodných pohybových aktivit. Pohybová aktivita (PA) zlepšuje symptomy MS a snižuje rizika aterosklerózy. Exercise walking (cvičební, tréninková chůze) je vhodnou PA pro všechny věkové skupiny. Představuje minimální psychickou zátěž, komplexní zatěžování, svou povahou limituje intensitu a je nenáročná na vybavení. Ve druhé části se stať blíže zabývá nadváhou a obezitou. Uvedeny poznámky k dietnímu a pohybovému režimu u obezity.

Pohybová aktivita v horku

Autor: Václav Zeman

anotační obrázek

Prezentace je určena studujícím všeobecného lékařství, především výběrového předmětu Lékařské zajištění sportovní činnosti. Je vhodná i pro lékaře, kteří se připravují k atestaci z tělovýchovného lékařství ve formě certifikovaného kurzu. Jsou zde objasněny základní poznatky k pohybové aktivitě v horku, poruchy termoregulace, jejich léčba a prevence.