Rychlé vyhledávání

PhDr. Jiřina Plašilová

Cvičení z latinské terminologie s klíčem pro obor stomatologie

Autor: Jiřina Plašilová

anotační obrázek

  Studijní materiál "Cvičení z latinské terminologie s klíčem pro obor stomatologie" navazuje na skriptum pro stomatology používané při výuce latinské terminologie. Obsahuje cvičení s klíčem a vztahuje se k tématům probíraným v 1. a ve 2. semestru.                                                            

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Autor: Jiřina Plašilová

anotační obrázek

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem - 2. část navazují na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D. Základy latinské lékařské terminologie. Vztahují se k látce probírané v letním semestru. Obsahují gramatický výklad , cvičení a klíč k tématům: adjektiva 3. deklinace, participium prézenta aktiva, stupňování adjektiv, konjunktiv prézenta a číslovky.

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Autor: Jiřina Plašilová

anotační obrázek

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Autor: Jiřina Plašilová

anotační obrázek

Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012.
V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech. V závěru této části je uveden celkový abecední seznam latinských a řeckých prefixů, seznam sufixů a abecední seznam nejdůležitějších řeckých základů.
Druhá část obsahuje cvičení určená k vypracování, v poslední části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.