Rychlé vyhledávání

Mgr. Petr Míka

Postup vkládání článku na portál Mefanet

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Informace jak postupovat při vkládání článků do portálu Mefanet.

                                                                                                                                                                                                                                           

Složení ediční komise pro elektronické vzdělávání na LF v Plzni

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Na LF v Plzni byla vedle Ediční rady ustanovena Ediční komise pro elektronické vzdělávání, která má 25 členů a zajišťuje odbornou pomoc autorům při tvorbě elektronických děl. Členové ediční rady jsou zároveň členy komise a všichni mohou zastávat jak roli garantů, tak i recenzentů těchto děl.