Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Gynekologicko porodnická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

HG léze v kolposkopickém obraze

HG léze v kolposkopickém obraze

Práce podává přehled nové kolposkopické nomenklatury včetně dvou nových kolposkopických znaků high-grade lézí. V prezentaci jsou doloženy vlastní kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých pacientek.

                    

 
autor: Martin Pešek, Jiří Bouda | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3306x | publikováno: 4.12.2013 | poslední úpravy: 19.5.2015 | Creative Commons License

Karcinom endometria

Karcinom endometria

Karcinom endometria je nejčastější gynekologickou malignitou (vyjma karcinomu prsu) ve vyspělých zemích. Jeho incidence trvale stoupá, patří mezi nádory s dobrou prognózou. Práce shrnuje poznatky o etiopatogenezezi, diagnostice i léčbě tohoto onemocnění, je doplněna autorskou obrazovou dokumentací.

 
autor: Pavel Vlasák, Jiří Bouda | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2356x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 16.3.2015 | Creative Commons License

Pelvic organ Prolaps

Pelvic organ Prolaps

 V posledních letech došlo k zásadnímu posunu v nahlížení na problematiku sestupů pánevního dna. Práce se zabývá především novou klasifikací a diagnostikou sestupů pánevního dna . Závěrem je stručně zmíněna terapie . Práce je doplněna obrazovou dokumentací z USG a MRI vyšetření.

 
autor: Martin Smažinka | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2554x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 7.3.2015 | Creative Commons License

Endometrióza

Endometrióza

Tato práce si klade za cíl seznámit studenty lékařské fakulty s onemocněním Endometriózou. Důraz je kladen zejména na klinickou oblast, tedy diagnostiku a medikamentózní a chirurgickou terapii endometriózy. V kapitole o diagnostice onemocnění jsou zmíněny i některé nové metody, které ještě čekají na zavedení do klinické praxe. Práce je doplněna fotografiemi a komentovánými videozáznamy.

 
autor: Pavel Tomeš, Zdeněk Novotný | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3720x | publikováno: 19.11.2013 | poslední úpravy: 7.3.2015 | Creative Commons License

Porod a pánevní dno

Porod a pánevní dno

 Cílem výukového textu je seznámit studenty pregraduálního i postgraduálního studia s aktuálním pohledem na vliv porodu na statiku a integritu pánevního dna. První část dokumentu seznamuje s moderní funkční anatomií pánevního dna a patofyziologií sestupu pánevních orgánů. Následně je probírán vliv porodu ve smyslu poranění či poškození jednotlivých struktur a jsou nastíněny možnosti prevence porodního poranění pánevního dna.

 
autor: Zdeněk Rušavý | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3073x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 7.3.2015 | Creative Commons License

Těhotenství a chlopenní vady

Těhotenství a chlopenní vady

V naší populaci onemocnění srdce postihuje přibližně 0,4 - 4% všech těhotenství. Prevalence vrozených srdečních vad tvoří 6,16 / 1000 živě narozených dětí, z toho je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá počet revmatických chlopenních vad a relativně stoupá počet těhotných po operacích pro vrozené srdeční vady.
 

 
autor: Jana Landsmanová | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2136x | publikováno: 13.1.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015 | Creative Commons License

Inkontinence moči

Inkontinence moči

 Tato prezentace si klade za cíl seznámit posluchače s moderním pojetím diagnostiky a léčby inkontinence moči. Po probrání jednotlivých diagnostických metod se přednáška podrobně věnuje dvěma nejčastějším formám močové inkontinence, t.j. stresové a urgentní inkontinenci moči. Je podrobně vysvětlena jejich patofyziologie a od ní se odvíjející konzervativní, farmakologická i operační léčba.

 
autor: Zdeněk Rušavý | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2197x | publikováno: 27.2.2015 | poslední úpravy: 27.2.2015 | Creative Commons License

Nádorové markery využívané v rámci vyšetřování pacientek s malignitou ovarií

Nádorové markery využívané v rámci vyšetřování pacientek s malignitou ovarií

Předložená práce se zabývá nádorovými markery, které lze využít při vyšetřování pacientek s podezřením či již diagnostikovanou epiteliální ovariální malignitou. Produkce nádorových markerů patří mezi základní charakteristiky přítomnosti maligních nádorů. Jsou zde diskutovány základní charakteristiky vybraných markerů CA125, HE4, CEA, CA19-9, TK, MonoTotal, či TPS.

 
autor: Jiří Presl | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2071x | publikováno: 16.1.2015 | poslední úpravy: 16.1.2015 | Creative Commons License

Choroby gastrointestinálního traktu v graviditě

Choroby gastrointestinálního traktu v graviditě

Téma gastrointestinálních chorob v graviditě zahrnuje široký okruh problémů – v graviditě se objevují onemocnění jater různé etiologie, závažnosti i prognózy, v úvahu přicházejí i onemocnění pankreatu, těhotenství u pacientek s ulcerózní kolitidou či Crohnovou chorobou, glutenovou enteropatií či cystickou fibrózou.
Náhlé příhody břišní mohou pochopitelně vzniknout i v graviditě a mít při pozdní diagnóze závažné následky.
Potíže bývají s výběrem léků v graviditě. Obavy mnohých lékařů před rizikem užívání léčiv v graviditě vede nezřídka k zbytečnému a škodlivému vysazení léků. Tím se však často zhorší prognóza základního onemocnění, i prognóza plodu.

 
autor: Jaroslava Karbanová | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 1952x | publikováno: 14.1.2015 | poslední úpravy: 16.1.2015 | Creative Commons License

Gynekologie dětí a dospívajících

Gynekologie dětí a dospívajících

Přednáška seznamuje s problematikou gynekologie dětí a dospívajících. Věnuje se rozdělení dětského věku z pohledu gynekologa, procesům v období pohlavního dospívání. Dále v přehledu obsahuje nejčastější důvody vyšetření v ambulanci dětského gynekologa, poruchy menstruačního cyklu a kontakt na ambulanci gynekologie dětí a dospívajících.

 
autor: Eliška Hrdonková | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2317x | publikováno: 11.3.2014 | poslední úpravy: 11.3.2014 | Creative Commons License