Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Biologie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2 3 4

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTCs) - izolace mRNA a reverzní transkripce (RT)

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTCs) - izolace mRNA a reverzní transkripce (RT)

Izolace mRNA z CTCs a reverzní transkripce (RT) Přítomnost cirkulující buněk s vlastnostmi nádorových buněk v krvi pacienta s metastazujícím karcinomem pozoroval již v roce 1869 Thomas Ashworth. Přesto intenzivní výzkum těchto buněk probíhá až posledních 15 let. Dnes víme, že počet cirkulujících nádorových buněk ( CTCs) je ve vztahu k prognóze nádorového onemocnění a snížení počtu CTCs po podané chemoterapii je ve vztahu k odpovědi pacienta na léčbu. Již delší dobu používanou, přesto respektovanou, metodou detekce CTCs je izolace cirkulujících nádorových buněk je imunomagnetickou separací následovaná RT PCR. Toto výukové video navazuje na předchozí video „Imunomagnetická separace CTCs“ a ukazuje další část postupu a to izolaci mRNA z CTCs a reverzní transkripci (RT). Ty to kroky umožní získat cDNA z původně izolovaných potenciálně přítomných CTCs a stanovit přítomnost exprese s nádory asociovaných genů HER-2, MUC1, EpCAM. Stanovení exprese jmenovaných genů metodou PCR uvidíte ve třetím videu.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 1965x | publikováno: 7.4.2014 | poslední úpravy: 7.4.2014 | Creative Commons License

Základní typy dědičnosti

Základní typy dědičnosti

Materiál „Základní typy dědičnosti ve schématech“ vznikl jako doplňkový studijní text k praktickým cvičením z genetiky pro studenty prvních a druhých ročníků. Zjednodušeně charakterizuje jednotlivé typy monogenní dědičnosti a charakteristické rysy přenosu zmiňovaných znaků v genealogických schématech. Pro ilustraci jsou uvedeny některé příklady těchto základních typů dědičnosti.

 
autor: Václava Černá | obor: Biologie | zobrazeno: 2241x | publikováno: 4.4.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014 | Creative Commons License

Vazba genů

Vazba genů

Materiál je určen především studentům prvních ročníků všeobecného lékařství a studentům zubního lékařství, kteří se připravují na zkoušku z biologie a genetiky. Obsahuje osm řešených příkladů na téma genová vazba, tříbodový test a konstrukce genetické mapy. Řešení úloh je rozděleno do několika logicky po sobě následujících kroků a je doplněno tabulkami, vzorci a nákresy genetických map.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 3878x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 31.3.2014 | Creative Commons License

Role původců nemocí v objevu struktury DNA

Role původců nemocí v objevu struktury DNA

Materiál pojednává o historii výzkumu vedoucího k objevu struktury DNA. Víte, jakou roli v ní hrál bakteriofág? Práce je určena hlavně pro studenty I. ročníku všeobecného i zubního lékařství, ale také všem dalším zájemcům o biologii. Materiál obsahuje kapitoly, které se zabývají objevem bakterií, virů a DNA.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 1230x | publikováno: 21.3.2014 | poslední úpravy: 21.3.2014 | Creative Commons License

Elektroforetické metody

Elektroforetické metody

Studijní materiál je určen studentům lékařských a biomedicínských oborů. Shrnuje základní metody a principy elektroforetického dělení látek. Stručně popisuje výhody a nevýhody jednotlivých metod a jejich využití. Obsahuje také konkrétní příklad využití agarózové elektroforézy k separaci fragmentů DNA.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 1687x | publikováno: 27.2.2014 | poslední úpravy: 27.2.2014 | Creative Commons License

Izolace DNA z plné krve adsorpcí na silikátovou membránu - ” kolonková metoda ”

Izolace DNA z plné krve  adsorpcí na silikátovou membránu -  ” kolonková metoda ”

Instruktážní video ukazuje metodu izolaci DNA z plné krve adsorpcí na silikátovou membránu. Metody izolace nukleových kyselin jsou v podstatě vždy posloupností těchto základních kroků: získání biologického materiálu, rozpad tkání a buněk, uvolnění nukleových kyselin z buněk, oddělení nukleových kyselin z makromolekulárních struktur, purifikace nukleových kyselin, rozpuštění nukleových kyselin ve vhodném objemu vody. Kolonková adsorbční metoda využívá silné adsorpce molekul DNA v přítomnosti chaotropních solí, např. guanidinium thiokyanátu k silikátové membráně. Výhodou této metody je rychlá izolace DNA bez znečištění proteiny a dalšími látkami. Video je určeno pro studenty všech ročníků.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2122x | publikováno: 23.4.2013 | poslední úpravy: 30.10.2013 | Creative Commons License

Izolace DNA z plné krve modifikovanou vysolovací metodou

Izolace DNA z plné krve  modifikovanou vysolovací metodou

Instruktážní video zachycuje jednotlivé kroky izolace DNA z plné krve modifikovanou vysolovací metodou. Nejprve provedeme hemolýzu vodou nebo roztokem RCLB. Dále lyzujeme leukocyty a degradujeme membránové struktury (lýza jader) a proteiny. Odstraníme proteiny jejich vysolením nasyceným roztokem NaCl a odstraníme membránové struktury extrakcí do roztoku chloroformu a centrifugujeme. Odebereme vodnou fázi a DNA vysrážíme přidáním 96% etanolu. DNA rozpustíme ve vhodném objemu vody nebo pufru TE. Tato metoda vyžaduje pouze základní chemikálie přítomné ve většině biochemických laboratoří. Další výhodou je získání velkého výtěžku izolované DNA. Video je určeno pro studenty všech ročníků.

 
autor: Martin Pešta, Jan Javůrek | obor: Biologie | zobrazeno: 2702x | publikováno: 10.5.2013 | poslední úpravy: 30.10.2013 | Creative Commons License

Genetika krevních skupin systému ABO

Genetika krevních skupin systému ABO

Materiál „Genetika krevních skupin systému ABO“ vznikl jako doplňkový studijní text k praktickým cvičením z genetiky pro studenty prvních a druhých ročníků. Zjednodušeně charakterizuje jednotlivé krevní skupiny, jejich dědičnost, a také tři základní geny ABO, H (FUT1) a SE (FUT2), které se na vzniku antigenů těchto krevních skupin podílejí, včetně jejich vzájemných vztahů. V pasážích zmiňujících základní alely jednotlivých genů se dále podrobněji zaměřuje se na jednotlivé typy genových mutací (např. substituce, delece…).

 
autor: Václava Černá | obor: Biologie | zobrazeno: 2597x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 5.9.2013 | Creative Commons License

Genetická vazba a základy LOD analýzy

Genetická vazba a základy LOD analýzy

Materiál s názvem Genetická vazba a základy LOD analýzy je určen širokému spektru vysokoškolských studentů, především studentům prvních ročníků všeobecného lékařství, studentům zubního lékařství případně studentům oborů s přírodovědným či biologickým zaměřením. Stejně tak ale poslouží všem, kteří se zajímají o genetiku a chtějí si rozšířit své znalosti. Materiál se zabývá problematikou odhalení genové vazby a použitím LOD skór testu.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 2224x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 19.4.2013 | Creative Commons License

Klíšťová encefalitida: Otázky a odpovědi

Klíšťová encefalitida: Otázky a odpovědi

Soubor obsahuje ve formě otázek a odpovědí doplňující informace k dokumentu s názvem Klíšťová encefalitida. Obsahuje obrázky a přehledné grafy, např. srovnání incidence klíšťové encefalitidy v České republice se sousedním Rakouskem, v závěru naleznete test s možností volby odpovědí a samozřejmě i správné odpovědi. Materiál je určen především studentům všeobecného lékařství stejně tak ale i všem zájemcům o biologii.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 2142x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 19.4.2013 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2 3 4