Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Zubní lékařství

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6

Dětská stomatologie - kurz

Dětská stomatologie - kurz

Cílem kurzu „Dětská stomatologie“ je poskytnout zejména studentům zubního lékařství LF UK v Plzni aktuální informace o základní problematice tohoto oboru. Poslední učebnice oboru, „Dětská stomatologie“ autorského kolektivu Komínek-Rozkovcová-Semján , vyšla v roce 1988 a je již delší dobu rozebrána. Proto se autoři níže uvedených kapitol rozhodli postupně publikovat základní aktuální informace, týkající se důležitých problémů, s nimiž se studenti setkávají během studia na praktických cvičeních a s nimiž se budou setkávat ve své budoucí praxi. Jednotlivé kapitoly kurzu mají také usnadnit přípravu na státní zkoušku z dětského zubního lékařství; kapitoly však obsahují většinou pouze základní informace; další doplňující informace studenti získají zejména na přednáškách, praktických cvičeních a studiem odborné literatury.

 
autor: Jan Kilian, Vlasta Merglová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 6280x | publikováno: 11.6.2010 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Obecná fyzika

Obecná fyzika

Vybrané kapitoly pro úvodní část praktické výuky biofyziky v zubním lékařství. Každá kapitola obsahuje teoretický základ a v druhé části popis praktického provedení jednoduchých experimentů.                                           

                                                     

 
autor: Jiří Beneš, Lukáš Bolek, Jiří Růžička | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2729x | publikováno: 26.4.2010 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Vlastnosti materiálů

Vlastnosti materiálů

Výukový text sdružuje tři kapitoly, které pojednávají o deformaci tuhých těles, o roztažnosti pevných látek a tvrdosti pevných látek. Každá kapitola obsahuje teoretický úvod a v druhé části popis praktických úloh, dle kterého studenti jednotlivé experimenty provádějí. Výstupem úloh jsou grafy z naměřených hodnot (mez pevnosti, lineární teplotní roztažnost), spočítané hodnoty některých parametrů (pevnost v tahu, tvrdost), případně mikrofotografie pořízené ve stereoskopickém mikroskopu.

 
autor: Jiří Beneš, Lukáš Bolek, Jiří Růžička | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2383x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Radioaktivita

Radioaktivita

Výukový text „Radioaktivita – modelové úlohy pro prezentaci způsobů ochrany před ionizujícím zářením“ v úvodu stručně charakterizuje způsoby fyzikální ochrany před zářením. Nejdříve je vysvětlen princip scintilačního detektoru, který je použit jako měřící zařízení v experimentech. Jsou uvedeny dvě úlohy vysvětlující ochranu stíněním (Absorpce energie záření beta v hliníku) a vzdáleností (Závislost příkonu flunce na vzdálenosti od zdroje záření). Každá úloha obsahuje teoretický úvod a v druhé části návod k praktickému provedení.Výstupem obou úloh je graf z naměřených hodnot.

 
autor: Jiří Beneš, Lukáš Bolek, Jiří Růžička | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2772x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

RTG v zubním lékařství

RTG v zubním lékařství

Výukový text představuje základní seznámení s problematikou RTG v zubním lékařství. V první části jsou uvedeny základní znalosti o ionizujícím záření včetně stručného výčtu biologických účinků. Následuje vysvětlení principu rentgenky a vzniku RTG záření, jeho hlavních vlastností.

 
autor: Jiří Beneš, Lukáš Bolek, Jiří Růžička | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 4235x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3546x | publikováno: 30.10.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Stereoskopický mikroskop

Stereoskopický mikroskop

Stereoskopický mikroskop je použit v některých praktických úlohách, kdy student zasahuje nějakým mechanickým způsobem do struktury materiálu. Jde přitom o zásahy, které se analogicky provádějí v klinické praxi, v biofyzikálním praktiku především sledujeme fyzikální podstatu těchto zásahů. V některých úlohách jsou měřeny základní fyzikální parametry, v jiných je napodobován klinický postup (např. OZK na modelu, fotokompozitní výplň na modelu atd.).

 
autor: Jiří Beneš, Lukáš Bolek, Jiří Růžička | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2464x | publikováno: 26.4.2010 | poslední úpravy: 22.3.2011 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6