Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Zubní lékařství

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6

Ošetření defektů v cervikální oblasti

Ošetření defektů v cervikální oblasti

Studijní materiál je určen pro studenty 1.ročníku zubního lékařství. Na DVD jsou zobrazeny ukázky preparace kavit v cervikální oblasti a pracovní postup zhotovení amalgámové výplně, výplně z SIC a kompozitního materiálu. Studijní materiál napomáhá studentovi při přípravě na praktická cvičení ve fantonové učebně v předmětu Préklinické zubní lékařství.

 
autor: Hana Hecová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2664x | publikováno: 28.7.2014 | poslední úpravy: 29.7.2014 | Creative Commons License

Konstrukční prvky ČSN – SPONY

Konstrukční prvky ČSN – SPONY

Materiál je určen studentům 2. - 5. ročníku oboru Zubní lékařství jako studijní materiál pro přípravu ke zkouškám, průběžným i závěrečné státní zkoušce. Přináší přehled spon - nejužívanějších retenčních prvků částečných snímatelných náhrad. V první části se studenti seznámí s jednotlivými částmi náhrady a základními konstrukčními částmi spon. Druhá část obsahuje obrazový atlas základních nejpoužívanějších spon s jejich charakteristikou a indikacemi.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2983x | publikováno: 12.2.2014 | poslední úpravy: 3.7.2014 | Creative Commons License

Zpracování kovových slitin litím

Zpracování kovových slitin litím

Tento studijní materiál navazuje na předchozí o zpracování plastů („Převedení voskového modelu náhrady ve vlastní náhradu“). Tentokrát je ale zaměřen na zpracování kovů technikou lití kovových slitin včetně přípravy formy pro vlastní lití. Student se prostřednictvím přehledu doplněného schématy a obrázky seznámí s laboratorním postupem procesu. I tento materiál je určen studentům zejména 2. ročníku jako podklad pro přípravu ke zkoušce z Protetické technologie. Stejně tak ale poslouží studentům dalších ročníků ke zkouškám, jak průběžným, tak i závěrečné státní zkoušce.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2343x | publikováno: 17.6.2014 | poslední úpravy: 17.6.2014 | Creative Commons License

Klasifikace defektů zubního oblouku

Klasifikace defektů zubního oblouku

Materiál je určen studentům 1. - 5. ročníku oboru Zubní lékařství jako studijní materiál pro přípravu ke zkouškám, průběžným i závěrečné státní zkoušce. V přehledu přináší 3 nejužívanější typy klasifikací defektů, zejména Voldřichovu, která je užívána v našich krajích. Dále celosvětově užívanou Kennedyho klasifikaci. Poslední zpracovanou klasifikací je klasifikace dle Eichnera, kterou v běžné praxi okrajově používáme při rozhodování se o eventuální rekonstrukci výšky skusu. Všechny zmíněné klasifikace jsou u jednotlivých tříd doplněny fotodokumentací defektů zubních oblouků na modelech.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2621x | publikováno: 17.6.2014 | poslední úpravy: 17.6.2014 | Creative Commons License

Převedení voskového modelu náhrady ve vlastní náhradu

Převedení voskového modelu náhrady ve vlastní náhradu

V přehledu, který je doplněn schématy a obrázky, je popsán celý postup přeměny voskového modelu zubní snímatelné náhrady v pryskyřičnou náhradu, a to klasickou metodou lisováním - tepelnou polymerací. Materiál je určen studentům zejména 2. ročníku jako podklad pro přípravu ke zkoušce z Protetické technologie. Nicméně i studenti dalších ročníků jej mohou využít ke zkouškám, jak průběžným, tak i závěrečné státní zkoušce.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2107x | publikováno: 17.6.2014 | poslední úpravy: 17.6.2014 | Creative Commons License

Prekancerózy v dutině ústní

Prekancerózy v dutině ústní

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Petr Pošta, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Lukáš Hauer | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3467x | publikováno: 15.2.2012 | poslední úpravy: 23.5.2014 | Creative Commons License

Pacienti s antikoagulační a antiagregační léčbou v ordinaci stomatologa

Pacienti s antikoagulační a antiagregační léčbou v ordinaci stomatologa

Předkládané sdělení shrnuje problematiku stomatologické léčby pacientů užívajících léky ovlivňující hemostázu – tzv. antitrombotika, která je možno rozdělit do dvou skupin – antikoagulancia a antiagregancia. Tato léčiva jsou užívána k léčbě pacientů trpících kardiovaskulárním onemocněním (KVO) v širším slova smyslu, jednak kurativně, jednak preventivně k zabránění komplikací plynoucích ze základního onemocnění. V případě invazivních stomatochirurgických zákroků u takových pacientů v určitých případech hrozí nebezpečí excesivního krvácení. Pacientů KVO stále přibývá a proto i stomatolog bude stále častěji řešit problematiku ošetřování takových pacientů. Tato přednáška proto nabízí přehled v současnosti používaných antitrombotik, jejich vlastností a dále i přípravků užívaných k zástavě krvácení.

 
autor: Petr Pošta, Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2114x | publikováno: 11.2.2014 | poslední úpravy: 18.4.2014 | Creative Commons License

Klinické sledování a postup ošetření u zubů s vnitřním granulomem

Klinické sledování a postup ošetření u zubů s vnitřním granulomem

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o problematice zubů s vnitřním granulomem a postupy jak v praxi oštřovat tyto stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2028x | publikováno: 4.2.2014 | poslední úpravy: 7.4.2014 | Creative Commons License

Protézy v chirurgii

Protézy v chirurgii

V předkládaném materiálu je přehledově zpracováno téma protetických náhrad používaných k terapii a rehabilitaci pacientů po traumatu či chirurgickém zákroku. Nalezneme zde i přehled protetických pomůcek užívaných k terapii poruch temporomandibulárního kloubu nebo v průběhu radioterapie v orofaciální oblasti u onkologických pacientů. Text je přehledově doplněn obrazovým materiálem.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2641x | publikováno: 12.2.2014 | poslední úpravy: 20.2.2014 | Creative Commons License

Dlahy ve stomatologii - protetika

Dlahy ve stomatologii - protetika

Práce uvádí přehled fixních i snímatelných dlah používaných ve stomatologii. Jsou uvedeny indikace jednotlivých typů, rozdělení dlah z hlediska účelu a doby použití, rozdělení dle použitého materiálu. Pozornost je věnována zejména dlahám dentálním, stručně jsou uvedeny dlahy chirurgické. Textová část je dokumentována schématy a fotografiemi.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 5179x | publikováno: 5.2.2013 | poslední úpravy: 12.2.2014 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6