Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fyziologie a patologická fyziologie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Úvod do biokybernetiky

Úvod do biokybernetiky

Učební text je určen jako pomůcka pro studium volitelného předmětu Vybrané kapitoly z biokybernetiky posluchačům všeobecného lékařství plzeňské lékařské fakulty. 1.díl budoucího třídílného textu obsahuje vedle stručného výkladu základních pojmů a historie vývoje kybernetiky kapitolu věnovanou matematickému minimu v rozsahu rozšířené středoškolské látky, kapitolu věnovanou základním pojmům v oblasti regulace, řízení, zpětné vazby, kapitolu o charakteristice biosignálů a kapitolu věnovanou základům teorie informace.

 
autor: František Barták | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2538x | publikováno: 19.3.2013 | poslední úpravy: 28.2.2014 | Creative Commons License

Freeware a univerzální software v elektrofyziologické laboratoři

Freeware a univerzální software v elektrofyziologické laboratoři

V říjnu 2011 se pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. konala 39. pracovní konference KEK s ústředním tématem „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.

                                                                                   

 
autor: František Barták | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 1766x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 3.10.2013 | Creative Commons License

Remodelace srdce potkana s chronickým selháním srdce

Remodelace srdce potkana s chronickým selháním srdce

V říjnu 2011 se pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. konala 39. pracovní konference KEK s ústředním tématem „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.

                                            

 
autor: Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 1906x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 3.10.2013 | Creative Commons License

Autonomní inervace srdce v historických souvislostech

Autonomní inervace srdce v historických souvislostech

Konečná aktivita většiny neuronů srdečního plexu je výsledkem současného vlivu aferentních a eferentních vstupů a obvykle není spjata s mechanickými událostmi během srdečního cyklu, ani nekoreluje s aktivitou eferentních sympatických a parasympatických pregangliových neuronů. Má charakter náhodného šumu, který zvyšuje citlivost neuronálního regulačního systému ke slabým signálům na principu stochastické rezonance.

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2803x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 3.10.2013 | Creative Commons License

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

Vysvětlení historie a vývoje pojmu Alzheimerova choroba, seznámení s formou sporadickou a familiární. Uvedení současného pohledu na etiologii a patofyziologii nemoci, popis kaskády dějů vedoucích k neurodegeneraci a následně zániku nervových buněk, apoptóze. Popis makroskopických a mikroskopických změn mozkové tkáně. Klinické projevy - forma časná a pozdní, rozdíly, popis úbytku kognitivních funkcí a rozvoje demence. Současné možnosti diagnostiky Alzheimerovy choroby, zobrazovací metody. Stručné seznámení s možnostmi léčby, vyhlídky do blízké budoucnosti, kam směřuje výzkumné úsilí. Možnosti prevence Alzheimerovy demence, podíl jednotlivých typů demencí v současné populaci.

 
autor: Zdeňka Purkartová, Jan Cendelín, František Vožeh | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2279x | publikováno: 19.2.2013 | poslední úpravy: 6.9.2013 | Creative Commons License

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC

FYZIOLOGICKÉ PRINCIPY, TECHNICKÉ ASPEKTY, APLIKACE V MEDICÍNĚ. Určeno pro studenty všeobecného lékařství, kteří mají zájem o hlubší pochopení fyziologie dýchání, metod vyšetření plicních funkcí a interpretace výsledků těchto vyšetření.              

 
autor: Jiří Mudra | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3358x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013 | Creative Commons License

Stanovení objemu plazmy

Stanovení objemu plazmy

Tématem výukového filmu je stanovení objemu plazmy u potkana pomocí Evansovy modři a vliv aplikace hypertonického roztoku na objem plazmy.

                                                                                                                                                                                                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Jitka Kuncová, Tomáš Ťupa, Jaromír Holas, Ivana Hajdúková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4013x | publikováno: 10.5.2011 | poslední úpravy: 30.4.2013 | Creative Commons License

Fyziologie ledvin, vývodných cest močových a acidobazické rovnováhy I. Struktura a funkce ledvin.

Fyziologie ledvin, vývodných cest močových a acidobazické rovnováhy  I. Struktura a funkce ledvin.

Soubor obsahuje kapitolu Struktura a funkce ledvin. Jsou v něm popsány základní funkce ledvin, makroskopická a histologická struktura ledvin a procesy určující množství a složení moče. Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku.                                

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4218x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 4.4.2013 | Creative Commons License

Základní funkce a vlastnosti krve

Základní funkce a vlastnosti krve

Výukový materiál určený pro studenty 2. ročníku všeobecného i zubního lékařství. V první části se studenti seznámí se základními vlastnostmi a funkcemi krve. Druhá část je věnována fyziologii krevní plazmy, a to konkrétně jejímu množství v organismu, skladbě a funkčnímu významu jejích jednotlivých složek.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3548x | publikováno: 19.3.2013 | poslední úpravy: 19.3.2013 | Creative Commons License

Patofyziologie štítné žlázy

Patofyziologie štítné žlázy

Stručný popis morfologie štítné žlázy. Tvorba, metabolismus a funkce T-hormonů, regulace štítné žlázy. Onemocnění a poruchy funkce štítné žlázy, syndromy změněné funkce štítné žlázy - hypertyreóza, hypotyreóza - jejich příčiny, patogeneza a projevy. Fukce a fyzilogický a klinický význam kalcitoninu.

 
autor: Jan Cendelín, Zdeňka Purkartová, František Vožeh | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3628x | publikováno: 7.2.2013 | poslední úpravy: 5.3.2013 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2 3 4 5