Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fyziologie a patologická fyziologie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Tubulární procesy

Tubulární procesy

V tubulech nefronů dochází k přesunu rozpuštěných látek z tubulární tekutiny do krve (tubulární resorpce) nebo opačným směrem, tj. z krve do tubulární tekutiny (tubulární sekrece). V obou případech musí přenášená látka překonat 2 bariéry: tubulární epitel a cévní endotel. V kůře, kde se nachází proximální a distální tubulus a korová část sběracího kanálku, tj. části nefronu, ve kterých dochází k nejmohutnější resorpci, jsou peritubulární kapiláry volně propustné pro vodu a rozpuštěné látky a složení intersticiální tekutiny a plazmy v peritubulárních kapilárách je téměř shodné: jedinou skutečnou překážku přenosu látek tak klade membrána buněk tubulárního epitelu.

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3528x | publikováno: 4.3.2015 | poslední úpravy: 4.3.2015 | Creative Commons License

Transport plynů

Transport plynů

Výukový materiál je určen pro studenty zubního lékařství. První část popisuje principy transportu kyslíku z plic do tkání. Druhá část je věnována transportu oxidu uhličitého z tkání do plic.
                                                       

 
autor: Jana Slavíková, Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2461x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Regulace dýchání

Regulace dýchání

Výukový materiál Regulace dýchání je určen pro studenty zubního lékařství. Studenti se seznámí s lokalizací a funkcí respiračních center v mozkovém kmeni, s činností periferních chemoreceptorů a centrální chemosenzitivní oblasti a s nervovou a nechemickou regulací dýchání. Poslední část je věnována adaptaci dýchání za různých podmínek.

 
autor: Jana Slavíková, Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2385x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Výměna plynů

Výměna plynů

Výukový materiál je určen pro studenty zubního lékařství. První část popisuje vlastnosti atmosférického a alveolárního vzduchu, druhá část je věnována specifikům plicního oběhu, třetí část vysvětluje difuzi plyná přes alveolokapilární membránu.

                                         

 
autor: Jana Slavíková, Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2388x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Plicní ventilace

Plicní ventilace

Výukový materiál je určen pro studenty zubního lékařství. První část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest, druhá část vysvětluje podstatu plicní ventilace včetně funkce dýchacích svalů, popisu dechového cyklu, poddajnosti plic a hrudníku.

                                      

 
autor: Jana Slavíková, Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4881x | publikováno: 12.3.2013 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2182x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Imunitní mechanismy

Imunitní mechanismy

Tento výukový materiál je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Tato prezentace navazuje na již zveřejněný komentovaný PP "Imunokompetentní buňky". Věnuje se vysvětlení pojmů: vrozená a získaná imunita, první a druhá linie obrany, funkce komplementu, vznik a účinky interferonů a projevům porušené imunity: zánětu.

 
autor: Eliška Mistrová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3610x | publikováno: 29.8.2014 | poslední úpravy: 14.1.2015 | Creative Commons License

Imunokompetentní buňky

Imunokompetentní buňky

Výukový materiál určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem spojené.                                                 

 
autor: Eliška Mistrová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 5199x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015 | Creative Commons License

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Tato prezentace navazuje na 2 předchozí komentované přednášky. Seznamuje studenty 2. ročníku všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí lymfatického oběhu. Vysvětluje vznik a pohyb lymfy, funkci jednotlivých lymfatických orgánů a jejich účast na imunitních procesech. Na závěr se práce věnuje stavbě a významu tříd a podtříd imunoglobulinů, monoklonálním protilátkám a seznamuje studenty s pojmy aktivní a pasivní imunizace, primární i sekundární imunitní odpověď a transplantace.

 
autor: Eliška Mistrová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3699x | publikováno: 2.9.2014 | poslední úpravy: 9.12.2014 | Creative Commons License

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Výukový materiál je věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humorální regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lékařství.

 
autor: Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 11393x | publikováno: 23.6.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2 3 4 5