Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2182x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Diagnostika nemocí zubní dřeně a periodoncia

Diagnostika nemocí zubní dřeně a periodoncia

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o diagnostice nemocí zubní dřeně a periodoncia. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3541x | publikováno: 22.3.2013 | poslední úpravy: 26.3.2013 | Creative Commons License

Vybraná schémata ze speciální histologie pro zubní lékařství

Vybraná schémata ze speciální histologie pro zubní lékařství

Tato příručka vznikla, aby jednoduchou cestou ukázala, jak je možné z histologickými preparáty pracovat a navazuje na příručku ,,Vybraná schémata z obecné histologie". Schémata jsou kreslena velice jednoduše, všechna jsou zpracována rukou, jsou tedy snadno reprodukovatelná. Zároveň jsou doplněna o popisky toho nejzákladnějšího, co by studenti zubního lékařství měli vědět k úspěšnému složení zkoušky z histologie a embryologie na Lékařské fakultě v Plzni.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3251x | publikováno: 3.1.2013 | poslední úpravy: 25.10.2013 | Creative Commons License

Vniřní resorpce u chronických zánětů zubní dřeně

Vniřní resorpce u chronických zánětů zubní dřeně

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2043x | publikováno: 10.1.2014 | poslední úpravy: 28.1.2014 | Creative Commons License

zubní lékař a trestní právo. Hodnocení závažnosti poranění pro OČTŘ.

Zubní lékař a trestní právo. Hodnocení závažnosti poranění pro OČTŘ.

Prezentace seznamuje studenty zubního lékařství s trestním zákoníkem platným od 1.1.2010, přístupem zubního lékaře k problematice trestního práva a hodnocením závažnosti poranění pro orgány činné v trestním řízení. Aktualizuje studijní literaturu – Dvořák M., Kilian J.: Základy forenzního zubního lékařství, Praha Karolinum2007.
 

 
autor: Miroslav Dvořák | obor: Patologie a soudní lékařství | zobrazeno: 3175x | publikováno: 10.11.2010 | poslední úpravy: 12.9.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 20

Jít na stránku: 1 2

Zkušební otázky pro ústní zkoušku z forenzního zubního lékařství
.. zubní lékařství - prezenční studium. Seznam otázek pro .. ..klíčová slova: zubní..

Základní nástroje používané v zubním lékařství
.. materiál je určen zejména pro obor Préklinické zubní lékařství. Součástí textu jsou též údaje o možnos.. ..klíčová slova: zubní.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence zubní nástroje | 21.6.2010 1.36 ..

Obličejová traumatologie
.. studijního programu „Praktické zubní lékařství“ kde by měl nahradit přednášky v .. ..klíčová slova: zubní..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Pr.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Atlas zubní kosti | 31.12.2010 4.11 MB uživatel vzdělávací sí..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
.. Seznamuje studenty 2. ročníku všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí ly.. ..klíčová slova: cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a ..

English for Use in Stomatology
.. a orální hygieny, s profesemi zabývajícími se zubní péčí a s několikami nejběžnějšími typy nemocí, kt..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických od.. ..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytro..

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie
.. materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o ..

Endodontické ošetřování kořenových kanálků
.. pro praktická cvičení předmětu Preklinické zubní..

Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
.. seznamuje studenty zubního lékařství s náhradami za způsobení škody na zdr.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Zubní odškodnění | 12.9.2013 1.9 MB uživatel na pří..