Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Izolace DNA z plné krve adsorpcí na silikátovou membránu - ” kolonková metoda

Izolace DNA z plné krve  adsorpcí na silikátovou membránu -  ” kolonková metoda ”

Instruktážní video ukazuje metodu izolaci DNA z plné krve adsorpcí na silikátovou membránu. Metody izolace nukleových kyselin jsou v podstatě vždy posloupností těchto základních kroků: získání biologického materiálu, rozpad tkání a buněk, uvolnění nukleových kyselin z buněk, oddělení nukleových kyselin z makromolekulárních struktur, purifikace nukleových kyselin, rozpuštění nukleových kyselin ve vhodném objemu vody. Kolonková adsorbční metoda využívá silné adsorpce molekul DNA v přítomnosti chaotropních solí, např. guanidinium thiokyanátu k silikátové membráně. Výhodou této metody je rychlá izolace DNA bez znečištění proteiny a dalšími látkami. Video je určeno pro studenty všech ročníků.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2480x | publikováno: 23.4.2013 | poslední úpravy: 30.10.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 11

Jít na stránku: 1 2

Magnetická rezonance
.. imaging (MRI) jsou označení pro neinvazivní zobrazovací metodu, která využívá fyzikálního principu nukle.. .. zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala v průběhu několik posledních let obro.. ..klíčová slova: rezonance, zobrazovací.. ..klíčová slova: rezonance, zobrazovací metoda..

Stenty, konstrukce, modely
.. základní přístupy k modelován a to analytická metoda a numerické metody, v tomto případě půjde o meto.. ..klíčová slova: strukturální model, mechanická zátěž, metoda konečných p..

Izolace DNA z plné krve modifikovanou vysolovací metodou
.. ve vhodném objemu vody nebo pufru TE. Tato metoda vyžaduje pouze základní chemikálie přítomné ve vě.. ..klíčová slova: DNA, vysolovací metoda..

Fyzikální vyšetření ledvin
.. měchýře, 2. Funkční vyšetření ledvin, 3. Zobrazovací metody a 4. Renální b..

Bělení zubů pomocí peroxidu
.. úsměvu je bělení zubů. Ve stomatologii je tato metoda asi nejkontroverznějším výkonem, u kterého se odb..

Minigalerie základních ultrazvukových obrazů
.. ročníků studia medicíny v této diagnostické zobrazovací..

Hyperkalcemie
.. její diagnostiky, od laboratorních metod až po zobrazovací vyšetření. Taktéž léčba, která je stále diskutov..

OTISKOVACÍ HMOTY A JEJICH POUŽITÍ
..Metoda jednodobého jednofázového otisku – použití ..

Alzheimerova choroba
.. možnosti diagnostiky Alzheimerovy choroby, zobrazovací metody. Stručné seznámení s možnostmi léčby, vyhl..

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod
..klíčová slova: metoda..