Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Detekce ionizujícího záření

Detekce ionizujícího záření

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Detekce ionizujícího záření seznamuje studenta se základní problematikou tohoto tématu a jeho významu v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V první části je popsána funkce scintilačního detektoru, ve druhé je pak ukázáno měření přirozené radioaktivity, tzv. pozadí. Třetí část popisuje, jak lze podle spekter jednotlivé radioisotopy identifikovat. V závěru pak zjistíme, že námi obdržená ekvivalentní dávka záření v průběhu praktik je naprosto zanedbatelná.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2741x | publikováno: 19.2.2015 | poslední úpravy: 19.2.2015 | Creative Commons License

Ochrana před ionizujícím zářením

Ochrana před ionizujícím zářením

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Ochrana před ionizujícím zářením seznamuje studenta se základní problematikou tohoto tématu a jeho významu v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V první části je ukázáno měření přirozené radioaktivity, tzv. pozadí. Druhá a třetí část popisuje demonstraci ochrany před ionizujícím zářením vzdáleností a stíněním.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3627x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 7

 

Mikroskopické metody v optické oblasti spektra
.. zobrazování se rozlišují na základě druhu záření přicházejícího do objektu (světlo, ultrafialové z..

Radioaktivita
.. pro prezentaci způsobů ochrany před ionizujícím zářením“ v úvodu stručně charakterizuje způsoby fy.. ..klíčová slova: Absorpce energie záření..

RTG v zubním lékařství
.. jsou uvedeny základní znalosti o ionizujícím záření včetně stručného výčtu biologických účinků. Násle.. .. – ochraně zdraví před ionizujícím zářením, ochraně personálu a pacientů při RTG vyš..

Podivnosti mikrosvěta
.. považováno pouze za vlnění elektromagnetického záření, částice byly drobnými kuličkami a bylo možné změ..

Termografie
.. termokamery si ukážeme vliv odraženého IR záření na měření, upozorníme na možná úskalí při špatně ..

Využití laserů v estetice
.. díky fyzikálním parametrům použitého laserového záření lze zasáhnout jen žádoucí str..

Magnetická rezonance
.. výhodou je absence jakéhokoliv radioaktivního záření, dobré rozlišovací schopnosti a nepochybně také j..