Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 8

poruchy vědomí

Poruchy vědomí

Poruchy vědomí se klasifikují na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní poruchy vědomí představují snížení bdělého stavu různého stupně, od lehkého psychomotorického útlumu a ospalosti až po hluboké bezvědomí. Nejlépe se charakterizují konkrétním popisem funkčního stavu a ke kvantifikaci se nejčastěji používá Glasgowská stupnice. Kvalitativní poruchy vědomí postihují obsah vědomí, zejména kognitivní a afektivní funkce. Projevují se poruchou orientace, myšlení a jednání a stavem zmatenosti. Tyto stavy se označují jako delirium.

 
autor: Zdeněk Ambler | obor: Neurologie | zobrazeno: 5447x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 28.3.2013 | Creative Commons License

Konverzní poruchy

Konverzní poruchy

Ve výukovém videu seznámíme diváky se základními informacemi o konverzních (dissociativních) poruchách a budeme prezentovat videozáznam projevů konverzní poruchy motoriky u hospitalizované pacientky.           

                                                                                                                     

 
autor: Jiří Podlipný | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | zobrazeno: 2857x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 5.8.2014 | Creative Commons License

poruchy motoriky

Poruchy motoriky

Dílo se v úvodu stručně věnuje fyziologii motoriky. Následuje přehled poruch kortikobulbární a kortikospinální (pyramidové) dráhy, zejména s důrazem na popis příznaků periferní a centrální obrny. Kapitola věnovaná nervosvalové ploténce v přehledu zmiňuje nejzávažnější poruchy převodu nervového vzruchu na sval. Téma poruch extrapyramidového systému zahrnuje více chorob, podrobněji Parkinsonovu nemoc. Zvláštní pozornost je věnována mozečku (zánikovému a iritačnímu syndromu). Přehledně je v závěru zpracována problematika mozečkové, spinální a vestibulární ataxie.

 
autor: Zdeňka Purkartová, Jan Cendelín, František Vožeh | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2951x | publikováno: 20.1.2014 | poslední úpravy: 9.3.2018 | Creative Commons License

Psychogenní poruchy a neurolog

Psychogenní poruchy a neurolog

Prezentace prakticky probírá neorganické poruchy hybnosti, citlivosti a smyslů, řeči a funkční záchvaty. Zabývá se jejich klasifikací, diagnostikou a diferenciální diagnostikou včetně speciálních testů. Popisuje možnosti léčby včetně speciální elektroterapie faradickým proudem (GEFy). Obsahuje bohatou obrazovou dokumentaci včetně videosekvencí jednotlivých klinických jednotek.

 
autor: Jiří Fiedler | obor: Neurologie | zobrazeno: 2605x | publikováno: 28.1.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Extrapyramidové poruchy pohybu

Extrapyramidové poruchy pohybu

Toto sdělení obsahuje stručné a prakticky orientované informace k problematice extrapyramidových poruch. Jedná se o velice komplikovanou oblast onemocnění centrální nervové soustavy s obecně vysokou diferenciálně diagnostickou i léčebnou chybovostí. Cílem proto není vyčerpávající popis dosud známé etiopatogeneze, měnící se taxonomie či příliš podrobná diferenciální diagnostika různých klinických jednotek. Práce přináší zásadní informace k rozpoznání frekventních základních symptomů a především odlišení léčebně ovlivnitelné Parkinsonovy nemoci od parkinsonských syndromů jiné geneze. Pro komplexnější představu jsou připojena praktická videa.

 
autor: Vojtěch Mach | obor: Neurologie | zobrazeno: 5412x | publikováno: 9.7.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License

Somatizace a somatoformní poruchy

Somatizace a somatoformní poruchy

V prezentaci je podána základní informace o důležitém medicínském jevu SOMATIZACI. Jedná se o tělesnou reprezentaci primárně psychických nebo psychosociálních problémů, obtíží či patologií. Jsou představeny hlavní teoretické koncepty somatizace. Jelikož v diskurzu o problematice somatizací probíhá nejednotnost, tak se autor v prezentaci pokouší seznámit s hlavními synonymy a současně rozdíly mezi jednotlivými pojmy, což může pomoci předejít nedorozuměním v dalším studiu dané problematiky. V prezentaci je podrobněji pojednána problematika SOMATOFORMNÍCH PORUCH, které jsou takto definovány v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí pod kódovým označením F 45. Kromě epidemiologie a podrobného vykreslení klinického obrazu somatoformních poruch jsou v prezentaci rovněž zpracovány informace o hlavních léčebných strategiích somatoformních poruch.

 
autor: Jiří Podlipný | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | zobrazeno: 2228x | publikováno: 3.2.2015 | poslední úpravy: 3.2.2015 | Creative Commons License

poruchy srdečního rytmu u kardiochirurgického pacienta

Poruchy srdečního rytmu u kardiochirurgického pacienta

V následující přednášce popíšeme problematiku poruch srdečního rytmu u kardiochirurgických pacientů. Poruchy srdečního rytmu patří mezi nejčastější komplikace po operaci srdce, lze se s nimi setkat u naprosté většiny pacientů na kardiochirurgickém oddělení.

                                      

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2337x | publikováno: 8.10.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Vývojové a získané poruchy zubů a tvrdých zubních tkání

Vývojové a získané poruchy zubů a tvrdých zubních tkání

Pro vývoj každého orgánu je kritické určité časové období intrauterinního života, v němž vývojové anomálie tohoto orgánu mohou vzniknout. Pro anomálie zubů začíná kritické období již od vzniku dentogingivální lišty, tj. od 6. týdne nitroděložního života. Vývoj zubů souvisí s vývojem celého organizmu, proto každá porucha, která rušivě zasáhne celkový vývoj, působí negativně i na vývoj zubů.

 
autor: Vlasta Merglová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 4121x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 14.11.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC
..klíčová slova: plic, spirometrie, ventilační.. ..klíčová slova: plic, spirometrie, ventilační poruchy..

Porucha aktivity a pozornosti (ADHD) - medicínský pohled
.. rozebrán klinický obraz a diagnostika uvedené poruchy, rovněž jsou popsány některé dominantní patof..

Nervosvalový přenos
.. popis fyziologie nervosvalového přenosu, poruchy a farmokalogické ovlivnění této synapse. Fla.. ..klíčová slova: nervosvalý přenos, poruchy nervosvalového ..

Pohybová aktivita v horku
.. základní poznatky k pohybové aktivitě v horku, poruchy termoregulace, jejich léčba a p..

Život ohrožující krvácení (ŽOK)
.. a laboratorních známek tkáňové hypoperfúze či poruchy činnosti orgánů v průběhu krvácení. ŽOK nemusí bý..

Gynekologie dětí a dospívajících
.. vyšetření v ambulanci dětského gynekologa, poruchy menstruačního cyklu a kontakt na ambulanci g..

Patofyziologie štítné žlázy
.. T-hormonů, regulace štítné žlázy. Onemocnění a poruchy funkce štítné žlázy, syndromy změněné funkce štít..

Patofyziologie metabolizmu vody a minerálů
.. minerálů (sodíku, draslíku, vápníku) a jeho poruchy..

Úvod do dětské neurologie
.. neurologií a základními postupy při zjištění poruchy nebo odchylky od normálního vývoje dítěte. Zabý..

Nitrolební hypertenze
.. reflex, tj. arteriální hypertenze, bradykardie a poruchy dýchání. Dlouhodobější syndrom nitrolební hypert..