Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 8

topografická anatomie hrudníku

Topografická anatomie hrudníku

Prezentace podává popis krajin a struktur hrudní stěny včetně anatomie prsu, dále popisuje anatomii pleurálních dutin, mediastina a struktur v nich obsažených, a zvláštní kapitola je věnována míznímu systému hrudníku. Stručný text je doprovázen podrobnějšími tabulkami a obrázky.
This presentation deals with the topographical anatomy of the chest wall including the breast, of the pleural cavities and mediastinum, and with the lymphatic system of the chest. The text is accompanied by synoptic tables and explanatory drawings.

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 4203x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 1.10.2014 | Creative Commons License

anatomie a fyziologie perinea

Anatomie a fyziologie perinea

Perineum je komplikovaná fibromuskulární struktura, do které inzeruje mnoho subjektů. Kraniálně je ohraničeno rektovaginální septem (Denonvilliersovou fascií), kaudálně kůží perinea, ventrálně zadní stěnou pochvy a dorzálně přední stěnou anorekta. Laterálně tvoří jeho hranici ischiopubická raménka.

 
autor: Vladimír Kališ | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3071x | publikováno: 9.5.2013 | poslední úpravy: 9.5.2013 | Creative Commons License

Molekulární anatomie buněčného jádra

Molekulární anatomie buněčného jádra

Cílem tohoto materiálu je přinést nový neotřelý pohled na vybrané kapitoly oboru molekulární a buněčné biologie relevantní pro studium medicíny. Snahou autorů bylo zobrazení jednotlivých struktur, molekul a jejich vztahů tak, aby nedocházelo k nežádoucí schematizaci a zkreslování tvarů a prostorových vztahů. Jednotlivé molekuly a supramolekulární komplexy byly nejprve pomocí speciálních programů trojrozměrně vymodelovány a tyto modely dále používány tak, aby při pohledu z různých úhlů byly stále zachovávány proporce dané struktury vymodelované s ohledem na co nejrealističtější podání v závislosti na poznatcích výzkumu.

 
autor: Marie Korabečná, Jan Korabečný | obor: Biologie | zobrazeno: 4485x | publikováno: 14.7.2010 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Klinická anatomie žil dolních končetin

Klinická anatomie žil dolních končetin

Prezentace popisuje anatomii hlubokých, povrchových a spojovacích žil dolních končetin a jejich funkci. Vzhledem ke klinické významnosti celého systému jsou připojeny i základní informace o funkčním vyšetření a o nejběžnějších patologických změnách. Anatomie žil dolních končetin a jejich vztahy jsou znázorněny na přehledných obrázcích.
The presentation deals with the anatomy and function of the deep, superfical and communicating veins of the lower extremity, which are important especially from the clinical point of view. Therefore, the basic information on the functional examination and on the most common pathological changes is also added. The text is accompanied by explanatory drawings.

 
autor: Jiří Valenta, Pavel Fiala, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 2592x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 30.9.2014 | Creative Commons License

Histologie a mikroskopická anatomie dutiny ústní

Histologie a mikroskopická anatomie dutiny ústní

Výukové histologické řezy s popisem hlavních tkání dutiny ústní pro studenty zubního lékařství. Studenti se mohou seznámit s následující stavbou těchto tkání: ret, jazyk, mandle jazyková, žláza příušní, žláza podčelistní, žláza podjazyková, tvrdé patro, měkké patro, sliznice okolí řezáků, histologie zubu, vývoj zubu. Po prostudování řezů s popisem mohou studenti své znalosti ověřit v testu, který je zařazen do systému Moodle.

 
autor: Alena Němečková | sekce: | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 5989x | publikováno: 23.6.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly cvičebnice praktické anatomie

Vybrané kapitoly cvičebnice praktické anatomie

Předkládané studijní materiály jsou pomůckou do výuky praktických cvičení z anatomie, mohou být užitečným průvodcem i k přednáškám. Nejedná se o běžné výukové texty, spíše o jakousi cvičebnici. Naším cílem je vést studenty lékařství ke správnému uchopení – pochopení probírané látky včetně klinických návazností. Procvičování znalostí je založeno jednak na schématech, jednak na kontrolních otázkách nebo oddílech k doplnění.

 
autor: Lada Eberlová | obor: Anatomie | zobrazeno: 1163x | publikováno: 8.1.2019 | poslední úpravy: 18.1.2019 | Creative Commons License

Přehled topografické anatomie krku s klinickými poznámkami

Přehled topografické anatomie krku s klinickými poznámkami

Cílem předkládané prezentace je poskytnout studentům druhých ročníků všeobecného lékařství i zubního lékařství přehled topografické anatomie, který by jim měl pomoci zejména při opakování nastudované látky. Základní údaje o ohraničení topografických krajin a strukturách v nich obsažených jsou shrnuty do přehledných tabulek a znázorněny na schématických obrázcích. Klinické poznámky mají zdůraznit význam znalosti topografické anatomie v lékařské praxi.

This learning course is intended to give the 2nd year students of both the General Medicine and Dentistry study programmes an overview of the topographical anatomy of the neck and should help them in reviewing the acquired knowledge before the examination. The basic facts as the boundaries and contents of the topographical regions are presented in synoptic tables and depicted in schematic drawings. In order to stress the importance of anatomical knowledge some clinical notes are added.

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 3609x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 1.10.2014 | Creative Commons License

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | sekce: | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 7250x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 18

Jít na stránku: 1 2

Kost spánková - Os Temporale (stručný průvodce)
.. je určen především pro studenty topografické anatomie II. ročníku všeobecného lékařství a zahrnuje přeh.. ..klíčová slova: spánková, Os Temporale, topografická.. ..klíčová slova: spánková, Os Temporale, topografická anatomie..

Topografie krku - přehled struktur a fotografický atlas preparátů
..Topografická anatomie krku je určena především studentům 2. r.. .. anatomie krku je určena především studentům 2. ročníku a.. ..klíčová slova: regio cervicalis anterior, anatomie..

Kompendium morfologie – systém dýchací a vylučovací
.. materiál je určen do výuky praktických cvičení z anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Kromě základů anato.. ..klíčová slova: anatomie, histologie, systém dýchací, systém vyl..

Lebka a obratle - Skull and vertebrae
.. a obratle doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. ..klíčová slova: anatomie, lebka, obratle, anatomické názvosloví, flashová ..

Kosti a kostní spojení - Bones and joints
.. končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. ..klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová ani..

Poznámky k fyziologii a patofyziologii z pohledu anesteziologa a intenzivisty
.. informace z anatomie, fyziologie a patofyziologie nutné k pochopení s..

Cévy hlavy a krku - Vessels of the head and neck
.. snímky. Materiál je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V při..

Kožní nemoci dětského věku
.. pacient. Dětská kůže má specifika z pohledu anatomie, fyziologie, odezvy na podávaná léčiva. Některé k..

Cévy břicha a pánve
.. snímky. Materiál je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V při..

Kožní nemoci v dětském věku
.. pacient. Dětská kůže má specifika z pohledu anatomie, fyziologie, odezvy na podávaná léčiva. Některé k..