Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Význam ultrasonografie v těhotenství

Význam ultrasonografie v těhotenství

Práce v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v graviditě. Hlavní část je věnována podrobnému popisu ultrazvukového vyšetření v jednotlivých obdobích gravidity, zmíněna jsou dopplerometrická vyšetření a použití ultrazvuku při operačních výkonech. Práce je proložena vlastní obrazovou dokumentací fyziologických, ale zvláště patologických nálezů.

 
autor: Adam Hudec, Jiří Bouda | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2700x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 8.3.2015 | Creative Commons License

Těhotenství a chlopenní vady

Těhotenství a chlopenní vady

V naší populaci onemocnění srdce postihuje přibližně 0,4 - 4% všech těhotenství. Prevalence vrozených srdečních vad tvoří 6,16 / 1000 živě narozených dětí, z toho je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá počet revmatických chlopenních vad a relativně stoupá počet těhotných po operacích pro vrozené srdeční vady.
 

 
autor: Jana Landsmanová | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2093x | publikováno: 13.1.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015 | Creative Commons License

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Prezentace v úvodu shrnuje poznatky o příčinách a trendech v epidemilogii mimoděložního (přesněji ektopického) těhotenství. Další část se zabývá patogenezí a klinickým obrazem. Diagnostická část je dokumentována řadou typických i některými vzácnějšími sonografickými snímky a peroperačními laparoskopickými záznamy. V poslední části jsou shrnuty terapeutické možnosti a diskutovány jejich výhody a rizika.

 
autor: Jiří Bouda, Jan Cibulka, Adam Hudec | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3758x | publikováno: 20.3.2013 | poslední úpravy: 5.3.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 3

 

Choroby gastrointestinálního traktu v graviditě
.. v úvahu přicházejí i onemocnění pankreatu, těhotenství u pacientek s ulcerózní kolitidou či Crohnovou ch..

Klinická biochemie
.. ze seminářů (diabetes mellitus, proteiny, těhotenství, novorozenci, tumorové markery, enzymy, kosti, ..

Základy trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví
.. nakažlivé lidské nemoci. Nedovolené přerušení těhotenství. Nedovolené nakládání s lidskými tkáněmi a orgány..