Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

syndrom Gorlin-Goltz

Syndrom Gorlin-Goltz

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Kateřina Malá, Štefan Nátek | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2899x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 16.9.2013 | Creative Commons License

Kardio - metabolický syndrom

Kardio - metabolický syndrom

Společný výskyt typických rizikových faktorů související s inzulínovou rezistencí není náhodný a nazývá se kardiometabolický syndrom (KMS). V přednášce je vysvětlena patofyziologie, diagnostika možnosti léčby KMS. Nemocní s KMS mají vysokou prevalenci aterosklerotických kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu. N ejvětší smysl má vyhledávat KMS v primární prevenci kardiovaskulárních nemocí a diabetu.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 3064x | publikováno: 26.11.2012 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

syndrom nitrolební hypertenze

Syndrom nitrolební hypertenze

Syndrom nitrolební hypertenze vzniká při procesech, které zvětšují nitrolební obsah a tlak a souborně se nazývají expanzivní procesy nitrolební. Při dekompenzaci intrakraniální hypertenze dochází k posunu a herniacím mozkové tkáně, které mohou mít velmi závažné až fatální následky.

 
autor: Zdeněk Ambler, Jiří Polívka | obor: Neurologie | zobrazeno: 4456x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 29.3.2013 | Creative Commons License

Kortikosteroidy a Cushingův syndrom

Kortikosteroidy a Cushingův syndrom

Práce se zabývá kortikoidy, jejich účinky a metabolismem, okrajově se dotýká i základních metabolických a orgánově specifických odchylek, které mohou způsobit synteticky podávané kortikoidy, druhý oddíl je věnován Cushingově syndromu.
                                                                         

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2587x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 11.10.2013 | Creative Commons License

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Prevalence metabolického syndromu (MS) v České republice se udává přibližně na 25%. Jeho základem je inzulinorezistence. Uvedena kritéria pro diagnózu MS a charakteristika vhodných pohybových aktivit. Pohybová aktivita (PA) zlepšuje symptomy MS a snižuje rizika aterosklerózy. Exercise walking (cvičební, tréninková chůze) je vhodnou PA pro všechny věkové skupiny. Představuje minimální psychickou zátěž, komplexní zatěžování, svou povahou limituje intensitu a je nenáročná na vybavení. Ve druhé části se stať blíže zabývá nadváhou a obezitou. Uvedeny poznámky k dietnímu a pohybovému režimu u obezity.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 6260x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Adiktologie pro praxi
.. základní informace o terapeutických možnostech syndromu.. .. klinické projevy intoxikace, fyzické a psychické závislosti na jednotlivých návykových psychoaktivních lát.. ..klíčová slova: látky, syndrom závislosti, alkoholismus, .. ..klíčová slova: látky, syndrom závislosti, alkoholismus,..

Výživa v dětském věku
.. a duševní vývoj dítěte. Má svá specifika v závislosti na věku dítěte. V kapitole jsou proto podrobně po..

INTEGROVANÁ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE NA ÚROVNI KOMUNITY
.. disability – tj. ztráty soběstačnosti, závislosti na péči druhé osoby. K měření střední délky život..

Markery reziduálního vaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění
..klíčová slova: non-LDL dyslipidémie, kardiometabolický syndrom, inzulínová r..

Srdeční selhání
..klíčová slova: mortalita, akutní koronární syndrom, akutní infarkt ..

Molekulární anatomie buněčného jádra
.. s ohledem na co nejrealističtější podání v závislosti na poznatcích ..

Nitrolební hypertenze
.. bradykardie a poruchy dýchání. Dlouhodobější syndrom nitrolební hypertenze (desítky hodin) se projeví ..

Patofyziologie stresu
.. neboli všeobecný adaptační syndrom, jako méně známý název pro i širokou veřejností č..

Dětská stomatologie - kurz
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Syndrom týraného dítěte | 9.6.2010 49.32 KB uživatel vzdě..